Polski Angielski
Przywilej koszycki Privilege of Koszyce
Przywilej Pawłowy Pauline privilege
przywiązanie attachment
przywiązany attached
przywiązywać wagę do czegoś cherish
Przywiŕzaă Moor
przywoływać connote
Przywra krwi Schistosoma haematobium
Przywry Trematoda
Przywry wnętrzniaki Digenea
Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa Restoration Church of Jesus Christ
przywódca leader
Przywódcy Afganistanu List of leaders of Afghanistan
Przywódcy Libii List of heads of state of Libya
Przywódcy polityczni i religijni na świecie Lists of office-holders
Przywódcy ZSRR List of leaders of the Soviet Union
przywłaszczyć appropriate
przyznawać admit
przyznać allow
przyzwoitka chaperon
przyzwoity decent
przyzwolenie accord
przyzwyczajony used to
przyzębie periodontium
Przyłbica Flashpan
przyłowy by-catch
przyśpieszać advance
przyśpieszać się accelerate
przyśpieszenie acceleration
przyśpieszyć się accelerate
przód head
Prządkowate Bombycidae
przędza yarn
Przędziorek chmielowiec Tetranychus urticae
Präz Präz
Prè-Saint-Didier Pré-Saint-Didier
Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais
Préverenges Préverenges
Prévonloup Prévonloup
prêt-à-porter ready-to-wear
Príkra Príkra
próba test
Próba Bernoulliego Bernoulli trial
próba immunologiczna immunoassay
Próba iskrowa Spark testing metals
próba jądrowa nuclear test
Próba Valsalvy Valsalva maneuver
Próba Webera Weber test
Próbne wybuchy jądrowe Nuclear testing
próbować try