Dla szukanego pojęcia List of leaders of Afghanistan znaleziono jeden wynik
Idź do

EN PL Tłumaczenia słowa list

list (n) lista (n) {f}
list (n) listwa (n) {f}

EN PL Tłumaczenia słowa of

of (n) z (n)

EN PL Tłumaczenia słowa afghanistan

Afghanistan (n) Afganistan (n) {m}
Afghanistan (proper) [country] Afganistan (proper) {m} [country]