Dla szukanego pojęcia leaderznaleziono 4 wyniki
Idź do
EN Angielski PL Polski
leader (n) dowódca (n) {m}
leader (n) lider (n) {m}
leader (n) przywódca (n) {m}
leader (n) wódz (n) {m}

Angielski Polski translations

EN Synonimy dla leader PL Tłumaczenia
luminary [celebrity] luminarz {m}
personality [celebrity] charakter {m}
director [administrator] reżyser {m}
executive [administrator] wykonawczy
official [administrator] oficjalny
guide [person] przeprowadzać
scout [person] skaut
chief [person] szef {m}
head [person] główka {f}
captain [person] kapitan {m}
pilot [person] pilot {m}
producer [moving-picture director] wytwórca
manager [executive officer] dyrektor {m}
supervisor [executive officer] kontroler {m}
administrator [executive officer] administrator
president [executive] prezes {m}
officer [executive] dowódca {m}
chieftain [head] wódz {m}
principal [head] sprawca {m}
expert [genius] znawca {m}