Dla szukanego pojęcia Parallel evolution znaleziono jeden wynik
Idź do

EN PL Tłumaczenia słowa parallel

EN PL Tłumaczenia słowa evolution

evolution (n) ewolucja (n) {f}
evolution (n) [biology: change in the genetic composition of a population over time] ewolucja (n) {f} [biology: change in the genetic composition of a population over time]