Dla szukanego pojęcia Journey to the End of the Night znaleziono jeden wynik
Idź do

EN PL Tłumaczenia słowa to

to (n) by (n)
to (n) dla (n)
to (n) do (n)
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (n) po (n) (Prp.)
to (n) żeby (n)
to (a) względem (a)

EN PL Tłumaczenia słowa the

the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] tym (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] (siehe ten)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] im (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']

EN PL Tłumaczenia słowa end

end (n) koniec (n) {m}
end (n v) [death] koniec (n v) {m} [death]
end (n) ukończyć (n)
end (n v) [death] śmierć (n v) {f} [death]
end (n) zakończenie (n) {n}
end (v) kończyć (v)
end (n) schyłek (n)
end (a) końcowy (a)
end (n) końcówka (n) {f}

EN PL Tłumaczenia słowa of

of (n) z (n)

EN PL Tłumaczenia słowa night

night (n) noc (n) {f}