Polski Angielski
współpracownik collaborator
współrzędna coordinate
Współrzędne barycentryczne Barycentric coordinates
Współrzędne geograficzne Geographic coordinate system
Współrzędne jednorodne Homogeneous coordinates
Współrzędne współporuszające się Comoving distance
współwyznawca coreligionist
współzawodnictwo competition
współzawodnik competitor
wstawać stand up
Wstawiać się Plead for
wstać lewą nogą get up on the wrong side of the bed
wstecz aback
wstrzemięźliwy grudging
wstrzymać się od głosu to abstain from voting
wstrząs tremor
Wstrząs septyczny Septic shock
Wstrząsarka Vortex mixer
wstręt disgust
wstrętny hideous
wstyd disgrace
wstydzić się abash
wstąpić connect
wstążka ribbon
wstęga band
Wstęga Bollingera Bollinger bands
Wstęga Möbiusa Möbius strip
wstęp prelude
wstępny initial
Wstężnice Nemertea
Wstężyk austriacki Cepaea vindobonensis
Wsunąć Insert
wszakże nevertheless
Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca Implantable cardioverter-defibrillator
wszechlek ginseng
wszechmocny omnipotent
wszechmogący almighty
wszechobecność ubiquity
wszechobecny ubiquitous
Wszechocean World Ocean
wszechstronny comprehensive
Wszechwładny Almighty
wszechświat universe
Wszechświat de Sittera De Sitter universe
Wszechświat w skorupce orzecha The Universe in a Nutshell
wszelki every
wszelkie prawa zastrzeżone all rights reserved
Wszolinka pszczela Braulidae
wszoł chewing louse
wszyscy all
Wszyscy twoi święci A Guide to Recognizing Your Saints
wszystek all
Wszystkich úwićtych All Hallows
Wszystkich Świętych All Saints' Day
wszystkie each and every
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu all roads lead to Rome
Wszystkie psy idą do nieba All Dogs Go to Heaven
wszystkiego najlepszego happy birthday
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin happy birthday
wszystko all
wszystko dobre, co się dobrze kończy all's well that ends well
Wszystko o Ewie All About Eve
Wszystko o mojej matce All About My Mother
Wszystko zostaje w rodzinie Keeping Mum
Wszćdzie Side
wszędobylski ubiquitous
wszędzie everywhere
wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej East or West home is best
wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma the grass is always greener on the other side
Wsławić Make famous
WTA Tour Championships WTA Tour Championships
wtajemniczać initiate
wtedy then
wtem suddenly
WTF FLT
wtorek Tuesday
wtrącać cut in
wtrącać swoje trzy grosze add one's twopenn'orth
WTTO Tower WTTO
wtyczka plug
Wtykowate Coreidae
Wtórna jama ciała Body cavity
wtórne uruchamianie zanieczyszczeń pollutant remobilisation
Wtórouste Deuterostome
Wtórować Echo
Wu Eastern Wu
Wu Bangguo Wu Bangguo
Wu wei Wu wei
wucziaping Wuchiapingian
Wudi Emperor Wu of Han
Wuerhozaur Wuerhosaurus
Wugong Wugong
Wuhan Wuhan
wuj uncle
Wuj Sam Uncle Sam
wujek uncle
Wujkowate Empididae
Wulfgar Companions of the Hall
Wulfila Ulfilas
Wulfram Tungsten
Wulfstan Wulfstan of Hedeby
wulgarnie vulgarly
wulgarny vulgar
wulgaryzm vulgarism
Wulgata Vulgate
wulkan volcano