Polski Angielski
Twierdza Akershus Akershus Fortress
Twierdza Alpejska National Redoubt
Twierdza brzeska Brest Fortress
Twierdza Louisbourg Fortress of Louisbourg
Twierdza Modlin Modlin Fortress
Twierdza Pietropawłowska Peter and Paul Fortress
Twierdza Przemyśl Siege of Przemyśl
Twierdza Spandau Spandau Citadel
twierdzenie claim
Twierdzenie Banacha o kontrakcji Banach fixed point theorem
Twierdzenie Banacha-Steinhausa Uniform boundedness principle
Twierdzenie Brouwera o punkcie stałym Brouwer fixed point theorem
Twierdzenie Bézout Polynomial remainder theorem
Twierdzenie cosinusów Law of cosines
Twierdzenie Darboux Intermediate value theorem
Twierdzenie Ehrenfesta Ehrenfest theorem
Twierdzenie Engela Engel theorem
Twierdzenie Gaussa-Wantzela Constructible polygon
Twierdzenie Hausdorffa Hausdorff maximal principle
Twierdzenie Kreina-Milmana Krein-Milman theorem
Twierdzenie o czterech barwach Four color theorem
Twierdzenie o czterech kolorach Four color theorem
Twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie Angle bisector theorem
Twierdzenie o kojarzeniu małżeństw Marriage theorem
Twierdzenie o nieskończonej liczbie małp Infinite monkey theorem
Twierdzenie o residuach Residue theorem
Twierdzenie o trzech ciągach Squeeze theorem
twierdzenie o wiriale virial theorem
Twierdzenie o wykresie domkniętym Closed graph theorem
Twierdzenie o zwartości Compactness theorem
Twierdzenie o związku spinu ze statystyką Spin-statistics theorem
Twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa Divergence theorem
Twierdzenie Peano Peano existence theorem
Twierdzenie Phragměna-Lindelöfa Phragmén-Lindelöf principle
Twierdzenie Pitagorasa Pythagorean theorem
Twierdzenie Ponceleta-Steinera Poncelet-Steiner theorem
Twierdzenie Riemanna Riemann series theorem
Twierdzenie Riesza Riesz representation theorem
Twierdzenie Schaudera o punkcie stałym Fixed point theorems in infinite-dimensional spaces
Twierdzenie sinusów Law of sines
Twierdzenie Steinera Parallel axis theorem
Twierdzenie Stolza Stolz-Cesàro theorem
Twierdzenie Sylowa Sylow theorems
Twierdzenie tangensów Law of tangents
Twierdzenie Tietzego Tietze extension theorem
Twierdzenie transportu Reynoldsa Reynolds transport theorem
twierdzić claim
Twinings Twinings
Twinkle Brothers Twinkle Brothers
Twistetal Twistetal
Two International Finance Centre International Finance Centre
Two-Face Two-Face
Two-point conversion Two-point conversion
Twofish Twofish
twoja stara your mom
twoje życzenie jest dla mnie rozkazem your wish is my command
tworzenie sieci emitorów netting policy
tworzenie się zanieczyszczeń pollutant formation
Tworzywa sztuczne Plastic
Tworzywo szklano-ceramiczne Glass-ceramic
tworzywo sztuczne plastic
tworzywo sztuczne nadające się do ponownego przetworzenia recyclable plastic
tworzyć form
twój yours
twórca architect
Twórcy Sfer Sphere Builders
twórczość creativeness
twórczy creative
ty thou
Tybald IV Theobald I of Navarre
Tybald V Theobald II of Navarre
Tyber Tiber
Tyberiada Tiberias
Tyberiusz Tiberius
Tyberiusz Grakchus Tiberius Gracchus
Tyberiusz II Konstantyn Tiberius II Constantine
Tyberiusz III Tiberios III
Tyberiusz Juliusz Aleksander Tiberius Julius Alexander
Tyberiusz Klaudiusz Gemellus Tiberius Gemellus
Tybet Tibet
Tybetańczycy Tibetan people
Tybetańczyk Tibetan
tybetański Tibetan
Tybetański Region Autonomiczny Tibet Autonomous Region
Tybinga Tübingen
Tyche Tyche
Tycho Brahe Tycho Brahe
Tychy Tychy
tyci tiny
Tycjan Titian
Tycz cieśla Timberman beetle
Tyczyn Tyczyn
Tydal Tydal
Tydeus Tydeus
tydzień week
Tyfon Typhon
tyfus typhus
tygiel crucible
tygodniowo weekly
tygrys tiger
tygrys bengalski Bengal tiger
Tygrys i przyjaciele The Tigger Movie
tygrys szablozębny sabre-toothed tiger
Tygrys z Trinil Trinil Tiger
Tygrysek Tigger
tygrysica tigress
Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi
tykać tick
Tykocin Tykocin
tykwa calabash
tylda tilde
tyle so much
tylko only
Tylko dla twoich oczu For Your Eyes Only
Tylko ty możesz uratować ludzkość Only You Can Save Mankind
Tylman z Gameren Tielman van Gameren
tylne światło taillight
tylny back
Tylocefal Tylocephale
Tylozaur Tylosaurus
tym the
tym razem this time
Tymaliowate Old World babbler
tymczasem meanwhile
tymczasowa decyzja interim decision
tymczasowo temporarily
tymczasowy temporary
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski Provisional Polish Revolutionary Committee
tymianek thyme
Tymina Thymine
tymol thymol
Tymoloftaleina Thymolphthalein
Tymon Ateńczyk Timon of Athens
Tymoteusz Timothy
Tymoteusz z Efezu Timothy
Tympanometria Tympanometry
Tympanon Drum
Tynda Tynda
Tyndareos Tyndareus
Tyne Tyne
Tyne and Wear Tyne and Wear
tynkarz plasterer
Tynset Tynset
Tynwald Tynwald
typ model
Typ alpejski Alpine race
Typ armenoidalny Armenoid
Typ dynarski Dinaric race
Typ dziki Wild type
Typ idealny Ideal type
typ klimatu climate type
Typ logiczny Boolean
Typ MIME Internet media type
Typ nomenklatoryczny Biological type
Typ pusty Void type
Typ spektralny planetoid Asteroid spectral types
Typ widmowy Spectral types
Typ wyliczeniowy Enumerated type
Type O Negative Type O Negative
Typikon Typikon
typografia typography
Typologia języków Linguistic typology
typowo typically
typowy typical
Tyr Tyre
Tyra Banks Tyra Banks
Tyra Danebod Thyra
Tyraliera Line
tyran tyrant
Tyrande Whisperwind Tyrande Whisperwind
Tyranidzi Tyranids
tyranozaur tyrannosaurus
Tyranozauroidy Tyrannosauroidea
Tyraspol Tiraspol
Tyreofory Thyreophora
Tyrese Gibson Tyrese Gibson
Tyrgowiszte Targovishte
Tyrlaching Tyrlaching
Tyrol Tyrol
Tyron Marcus Tullius Tiro
tyrozyna tyrosine
Tyrozynaza Tyrosinase
Tyrrell Racing Tyrrell Racing
tyrs thyrsus
Tyrtajos Tyrtaeus
Tyrteusz Tyrtaeus