Polski Angielski
przeciskać press
przeciw against
przeciw- counter-
przeciwciała antibody
Przeciwciała monoklonalne Monoclonal antibodies
Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów Anti-neutrophil cytoplasmic antibody
Przeciwciała przeciwjądrowe Anti-nuclear antibody
przeciwciało antibody
przeciwczołgowy anti-tank
przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko impact prevention
przeciwdziałanie negatywnym wpływom impact reversal
przeciwdziedzina codomain
przeciwgorączkowy antipyretic
przeciwieństwo contrary
przeciwlotniczy antiaircraft
przeciwnie on the contrary
przeciwnik partner
przeciwny contrary
Przeciwokrętowy pocisk odrzutowy Anti-ship missile
przeciwpancerny anti-tank
Przeciwpancerny pocisk kierowany Anti-tank guided missile
Przeciwprostokątna Hypotenuse
przeciwprąd countercurrent
przeciwskuteczny counterproductive
przeciwutleniacz antioxidant
Przeciwutleniacze Antioxidant
przeciwwaga counterweight
przeciwzapalny anti-inflammatory
przeciwzmarszczkowy anti-wrinkle
przeciąg breeze
Przeciągnij i upuść Drag-and-drop
Przeciążanie operatorów Operator overloading
przeciętna mean
przeciętny mean
przeczulenie oversensitiveness
przeczulony oversensitive
Przecław Lanckoroński Przecław Lanckoroński
przed a.m.
przedakcesyjny pre-accession
Przedarulania Vorarlberg
Przedbórz Przedbórz
przeddrednot pre-dreadnought battleship
przede wszystkim above all
Przedecz Przedecz