Polski Angielski
pozostałości pestycydów residual pesticide
pozostałości po spalaniu combustion residue
pozostałość remains
Pozostałość po supernowej Supernova remnant
pozować pose
pozwalać allow
pozwalać sobie take the liberty
pozwany defense
pozwać sue
pozwolenie permission
pozwolenie na budowę building permit
pozwolenie na eksport export licence
pozycja position
Pozycja anatomiczna Anatomical terms of location
Pozycja Luceny Lucena position
pozyton positron
Pozytonowy detektyw The Caves of Steel
Pozytronium Positronium
Pozytywizm prawniczy Legal positivism
pozytywny positive
Pozza di Fassa Pozza di Fassa
Pozzuoli Pozzuoli
pozór appearance
Poás Poás Volcano
Poúwiadczaă Bear witness of
Poýegnanie Goodbye
Poćwiartować Chop
Poła Tail
połamania nóg break a leg
połamać się break
Połaniec Połaniec
Poławiacze pereł Les pêcheurs de perles
Połczyn-Zdrój Połczyn-Zdrój
Połikać Swallow
połknąć swallow
Połock Polatsk
Połohy Polohy
Połonicznik nagi Smooth Rupturewort
Połonina Transumanza
Połoniny Alm
Połonne Polonne
połowa half
Połowcy Cumans
połowy wielorybów whaling
połoz colubrid
Połoz japoński Japanese Rat Snake
Połozowate Colubrid
położenie position
położna midwife
położony situated
Południca Lady midday
południe noon
południk meridian
Południk Struvego Struve Geodetic Arc
Południk Warszawski Warsaw meridian
Południk zerowy Prime Meridian
Południowa Afryka South Africa
Południowa Konwencja Baptystów Southern Baptist Convention
Południowa Morawa South Morava
Południowa Sumatra South Sumatra
Południowe Alpy Wapienne Southern Limestone Alps
południowo-wschodni southeast