Dla szukanego pojęcia thung lũngznaleziono 2 wyniki
Idź do
VI Wietnamski PL Polski
thung lũng dolina {f}
thung lũng (n) [elongated depression between hills or mountains] dolina (n) {f} [elongated depression between hills or mountains]

VI PL Tłumaczenia słowa thung

Thùng (đơn vị) Baryłka