Dla szukanego pojęcia nhà giả kimznaleziono 2 wyniki
Idź do
VI Wietnamski PL Polski
nhà giả kim alchemik {m}
nhà giả kim (n) [one who practices alchemy] alchemik (n) {m} [one who practices alchemy]

VI PL Tłumaczenia słowa nhà

nhà dom {m}
nhà (n v) [husband or wife] małżonek (n v) {m} [husband or wife]
nhà (n v) [husband or wife] małżonka (n v) {f} [husband or wife]
nhà małżonek {m}
nhà małżonka {f}

VI PL Tłumaczenia słowa kim

kim (n adj v) [element] złoto (n adj v) {n} [element]
kim wskazówka {f}
kim złoto {n}