Dla szukanego pojęcia stado znaleziono jeden wynik
PL Polski EN Angielski
stado (n) {n} shoal (n)
stado (n) {n} group (n)
stado (n) {n} flock (n)
stado (n) {n} throng (n)
stado (n) {n} crowd (n)
PL Polski EN Angielski
stado (n) {n} multitude (n)
stado (n) {n} swarm (n)
stado (n) {n} herd (of people) (n)
stado (n v) [group of birds] {n} flock (n v) [group of birds]
PL Synonimy dla stado EN Tłumaczenia
tłum [stado] m crowd
klucz [stado] m head stone
grupa [stado] f group
chmura [stado] cloud
wataha [stado] f pack
chmara [stado] f swarm
trzoda [stado] f flock
ławica [stado] shoal
gromada [stado] f district
sfora [zgraja] f pack
hołota [zgraja] f rabble
dzicz [zgraja] f wilderness
banda [zgraja] f bunch
zgraja [zgraja] f flock