Dla szukanego pojęcia Reasoning from the Scriptures znaleziono jeden wynik
Idź do

EN PL Tłumaczenia słowa from

from od (Prp.)
from (n) z (n)
from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] z (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
from (n) spośród (n)

EN PL Tłumaczenia słowa the

the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] tym (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] (siehe ten)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] im (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']

EN PL Tłumaczenia słowa scriptures