Dla szukanego pojęcia Psychiatria represyjna w ZSRR znaleziono jeden wynik
Idź do

PL EN Tłumaczenia słowa psychiatria

PL EN Tłumaczenia słowa w

w (n) [''…kierunek czynności''] {n} into (n) [''…kierunek czynności'']
w (n) {n} w (n)
w (n) {n} at (n)
w (n) {n} in (n)

PL EN Tłumaczenia słowa zsrr