Dla szukanego pojęcia porozumienie znaleziono jeden wynik
PL Polski EN Angielski
porozumienie (n) [wzajemne zrozumienie] {n} understanding (n) [wzajemne zrozumienie]
porozumienie (n) {n} settlement (n)
porozumienie (n) {n} covenant (n)
porozumienie (n) {n} entente (n)
porozumienie (n) [uzgodnienie, zgoda] {n} agreement (n) [uzgodnienie, zgoda]
PL Polski EN Angielski
porozumienie (n) [uzgodnienie, zgoda] {n} deal (n) [uzgodnienie, zgoda]
porozumienie {n} agreement
PL Synonimy dla porozumienie EN Tłumaczenia
układ [porozumienie] m treaty
pakt [umowa] m pact
kontrakt [umowa] m contract
umowa [umowa] f deal
harmonia [stan pozbawiony konfliktów, pojednanie] f accordion
zgoda [stan pozbawiony konfliktów, pojednanie] consent
połączenie [komunikacja] n abutment
wymiana [komunikacja] f exchange
łączność [komunikacja] f communication (formal)
komunikacja [komunikacja] f communication (formal)
kompromis [uzgodnienie, zgoda] m compromise
traktat [dokument potwierdzający uzgodnione warunki] m treatise
zrozumienie [wzajemne zrozumienie] n understanding
dysertacja [traktat] f dissertation
rozprawa [traktat] f trial
pokój [porozumienie, które kończy spór] m room ''(chamber)''
ugoda [porozumienie, które kończy spór] f covenant