Dla szukanego pojęcia Podróże w czasie jako motyw literacki i filmowy znaleziono jeden wynik
Idź do

PL EN Tłumaczenia słowa w

w (n) [''…kierunek czynności''] {n} into (n) [''…kierunek czynności'']
w (n) {n} w (n)
w (n) {n} at (n)
w (n) {n} in (n)

PL EN Tłumaczenia słowa jako

jako (v) as (v)

PL EN Tłumaczenia słowa motyw

motyw (n) {m} motive (n)
motyw (n) {m} subject (n) (formal)
motyw (n) {m} reason (n)
motyw (n) {m} theme (n)
motyw (n) {m} motif (n)

PL EN Tłumaczenia słowa literacki

PL EN Tłumaczenia słowa i