Dla szukanego pojęcia for the sake of znaleziono jeden wynik
Idź do
EN Angielski PL Polski
for the sake of (prep) [because of] na (prep) [because of] (Prp.)

EN PL Tłumaczenia słowa for

for (n) bowiem (n)
for (conj prep) [because] dlatego że (conj prep) [because]

EN PL Tłumaczenia słowa the

the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] tym (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] (siehe ten)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] im (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']

EN PL Tłumaczenia słowa sake

sake (n) [Japanese rice wine] sake (n) {n} [Japanese rice wine]

EN PL Tłumaczenia słowa of

of (n) z (n)