Dla szukanego pojęcia drink like a fishznaleziono 2 wyniki
Idź do
EN Angielski PL Polski
drink like a fish (n) pić jak szewc (n)
drink like a fish (v) [drink alcohol heavily] pić jak szewc (v) [drink alcohol heavily]

EN PL Tłumaczenia słowa drink

EN PL Tłumaczenia słowa like

like (v) (formal) lubić (v)
like (v) (formal) podobać się (v)
like (v) (formal) chcieć (v)
like (n) (formal) jak (n)

EN PL Tłumaczenia słowa a

a (n article prep pronoun int abbr) [name of the letter A, a] a (n article prep pronoun int abbr) [name of the letter A, a]
a (a) pewien (a)

EN PL Tłumaczenia słowa fish

fish (n) ryba (n) {f}