Dla szukanego pojęcia Belfast Agreement znaleziono jeden wynik
Idź do

EN PL Tłumaczenia słowa belfast

Belfast (n) Belfast (n) {m}
Belfast (proper) [capital of Northern Ireland] Belfast (proper) {m} [capital of Northern Ireland]

EN PL Tłumaczenia słowa agreement

agreement (n) porozumienie (n) {n}
agreement (n) ugoda (n) {f}
agreement (n) układ (n) {m}
agreement (n) [an understanding to follow a course of conduct] umowa (n) {f} [an understanding to follow a course of conduct]