Polski Angielski
z braku laku dobry kit beggars can't be choosers
z całego serca wholeheartedly
z całym szacunkiem with all due respect
z grubsza roughly
z góry ahead of time
z głębi serca from the bottom of one's heart
Z każdego powodu For every reason
z kija draft
z lotu ptaka bird's eye view
Z odbytu do ust Ass to mouth
z pewnością surely
Z piekła rodem Straight to Hell
z poważaniem yours sincerely
z powodu due to
z powrotem backward
z premedytacją aforethought
z reguły generally
z tyłu liceum, z przodu muzeum mutton dressed as lamb
Z tyłu maski Hannibal Rising
z wiatrem downwind
z wielu jeden e pluribus unum
z zakłopotaniem sheepishly
z zapartym tchem with bated breath
Z Ziemi na Księżyc From the Earth to the Moon
Z życia marionetek From the Life of the Marionettes
Z-Ro Z-Ro
za too
Za drzwiami sypialni In the Bedroom
za friko freebie
Za garść dolarów A Fistful of Dollars
za granicą abroad
Za Jedyną Ukrainę For United Ukraine
za kratkami behind bars
Za linią wroga Behind Enemy Lines
za pobraniem cash on delivery
Za wszelką cenę Million Dollar Baby
za zamkniętymi drzwiami behind closed doors
za żadne skarby świata not for love or money
Zaangażować się Become involved
zabarwić tint
zabawa play
zabawka toy
zabawki toy
Zabawna buzia Funny Face
zabawny amusing
Zabawy z bronią Bowling for Columbine
Zaberfeld Zaberfeld
zabezpieczanie składowisk odpadów landfill covering
zabezpieczenie danych data protection
Zabid Zabid
zabieg procedure
zabierać take
Zabierzów Zabierzów
zabijać kill
zabijać czas kill the time
zabity jammed
zabić kill
Zabić prezydenta Death of a President
zabraniać disallow
zabrać ze sobą do grobu take something to the grave
Zabriskie Point Zabriskie Point
zabroniony forbidden
zabronić forbid