Polski Angielski
urzędnik państwowy civil servant
urzędowy official
Urzędy I Rzeczypospolitej Offices in the Polish-Lithuanian Commonwealth
US Créteil US Créteil-Lusitanos
US Luksemburg Union Luxembourg
US Open US Open
USA United States
USA Patriot Act USA PATRIOT Act
Usagi Tsukino Sailor Moon
Usagi Yojimbo Usagi Yojimbo
Usama ibn Ladin Osama bin Laden
USB USB
USCGC Eagle Eagle
Uschi Disl Uschi Disl
Uscio Uscio
Usenet Usenet
User experience User experience design
User Mode Linux User-mode Linux
User-generated content User-generated content
Userbar Userbar
Userkaf Userkaf
Userkare Userkare
Ushuaia Ushuaia
USIM Universal Subscriber Identity Module
Usingen Usingen
Usinsk Usinsk Airport
usiąść sit down
usiłowanie endeavor
Usk River Usk
uskok dodge
Uskokowie Uskoks
uskrzydlony winged
USM Algier USM Alger
Usman ibn Affan Uthman
Usole Syberyjskie Usolye-Sibirskoye
uspakajający bland
Uspallata Uspallata Pass
uspokajająco soothingly
uspokajać calm down
usprawiedliwić excuse
USS Albatross USS Albatross
USS Arizona USS Arizona
USS Bainbridge USS Bainbridge
USS Enterprise USS Enterprise
USS George Washington USS George Washington
USS Hawaii USS Hawaii
USS Indianapolis USS Indianapolis
USS Katahdin USS Katahdin
USS Kitty Hawk USS Kitty Hawk
USS Lexington USS Lexington
USS Los Angeles USS Los Angeles
USS Maine USS Maine
USS Missouri USS Missouri
USS Monitor USS Monitor
USS Montana Montana
USS Nautilus USS Nautilus
USS New Jersey USS New Jersey
USS Nimitz USS Nimitz
USS Ronald Reagan USS Ronald Reagan
USS San Jacinto San Jacinto
USS Saratoga USS Saratoga
USS Somers USS Somers
USS Tripoli Tripoly
USS Utah USS Utah
USS West Virginia USS West Virginia
USS White Plains USS White Plains
USS Wisconsin USS Wisconsin
USS Wolverine USS Wolverine
USS Yorktown USS Yorktown
USSD Unstructured Supplementary Service Data
Ussuri Ussuri River
Ussuryjsk Ussuriysk
Ust-Ilimsk Ust-Ilimsk
Ust-Kut Ust-Kut
Ust-Ordyński Ust-Ordynsky
Ust-Ordyńsko-Buriacki Okręg Autonomiczny Ust-Orda Buryat Autonomous Okrug
usta mouth
Usta prawdy La Bocca della Verità
ustanowić establish
Ustasze Ustaše
ustawa act
Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej British North America Acts
Ustawa o czerwonej fladze Locomotive Act
Ustawa o Manitobie Manitoba Act
Ustawa o Pieczęciach Stamp Act
Ustawa o Quebecu Quebec Act
Ustawa o reorganizacji Indian Indian Reorganization Act
ustawa o zmianie ustawy law amendment
Ustawa Sarbanes-Oxley Sarbanes-Oxley Act
Ustawa Zasadnicza Izraela Basic Laws of Israel
Ustawać Occur intermittently
ustawiać adjust
Ustawić w ogonku Put in line
ustawodawstwo legislation
ustawodawstwo dotyczące chemikaliów environmental chemicals legislation
ustawodawstwo dotyczące energetyki energy legislation
ustawodawstwo dotyczące gospodarki odpadami waste disposal act
ustawodawstwo dotyczące hałasu noise legislation
ustawodawstwo dotyczące ochrony wód water protection legislation
ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej liability legislation
ustawodawstwo dotyczące OOŚ EIA law
ustawodawstwo dotyczące planowania planning law
ustawodawstwo dotyczące policji police law
ustawodawstwo dotyczące przemysłu industrial legislation
ustawodawstwo dotyczące zdrowia health regulation
ustawodawstwo krajowe national legislation
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne regulation on maximum permissible limits
ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska environmental legislation
ustawodawstwo z zakresu środowiska dotyczące rolnictwa environmental legislation on agriculture
ustawowy legal
Ustawy norymberskie Nuremberg Laws
Ustawy zbożowe Corn Laws
Uster Uster
Ustersbach Ustersbach
Ustka Ustka
Ustniczek cesarski Emperor angelfish
ustniczek francuzik gray angelfish
Ustniczek pierścieniowaty Blue ring angelfish
ustnik mouthpiece
Ustnik lunula Raccoon butterflyfish
Ustnik pawik Threadfin butterflyfish
ustny spoken
Ustronie Hermitage Museum
Ustroń Ustroń
Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne
Ustrój polityczny List of forms of government
Ustrój polityczny Albanii Politics of Albania
Ustrój polityczny Andory Politics of Andorra
Ustrój polityczny Armenii Politics of Armenia
Ustrój polityczny Australii Politics of Australia
Ustrój polityczny Belgii Politics of Belgium
Ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny Politics of Bosnia and Herzegovina
Ustrój polityczny Bułgarii Politics of Bulgaria
Ustrój polityczny Chorwacji Politics of Croatia
Ustrój polityczny Czech Politics of the Czech Republic
Ustrój polityczny Egiptu Politics of Egypt
Ustrój polityczny Estonii Politics of Estonia
Ustrój polityczny Finlandii Politics of Finland
Ustrój polityczny Francji Politics of France
Ustrój polityczny Hiszpanii Politics of Spain
Ustrój polityczny Iraku Politics of Iraq
Ustrój polityczny Islandii Politics of Iceland
Ustrój polityczny Izraela Politics of Israel
Ustrój polityczny Jordanii Politics of Jordan
Ustrój polityczny Liechtensteinu Politics of Liechtenstein
Ustrój polityczny Litwy Politics of Lithuania
Ustrój polityczny Luksemburga Politics of Luxembourg
Ustrój polityczny Malty Politics of Malta
Ustrój polityczny Monako Politics of Monaco
Ustrój polityczny Niemiec Politics of Germany
Ustrój polityczny Norwegii Politics of Norway
Ustrój polityczny Rosji Politics of Russia
Ustrój polityczny San Marino Politics of San Marino
Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Politics of the United States
Ustrój polityczny Szwajcarii Politics of Switzerland
Ustrój polityczny Słowacji Politics of Slovakia
Ustrój polityczny Urugwaju Politics of Uruguay
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii Politics of the United Kingdom
Ustrój polityczny Węgier Politics of Hungary
Ustrój polityczny Włoch Politics of Italy
Ustrój polityczny Łotwy Politics of Latvia
ustąpić miejsca give way
ustęp toilet
Ustŕpiă To yeld
Usu Mount Usu
Usulután Usulután Department
Usumacinta Usumacinta River
usuwanie removal
usuwanie fosforanów phosphate removal
Usuwanie niewidocznych powierzchni Hidden surface determination
usuwanie odpadów niebezpiecznych hazardous waste dump
usuwanie odpadów radioaktywnych radioactive dumping
usuwanie pyłu dust removal
usuwanie rozlewów ropy naftowej oil pollution abatement
usuwanie skażeń chemicznych chemical decontamination
usuwanie skażeń radioaktywnych radioactive decontamination
usuwanie składników odżywczych nutrient removal
usuwać delete
Uszak brunatny Brown Eared Pheasant
Uszakowo Ushakovo
uszanka ushanka
Uszba Ushba
uszczelka gasket
uszczelnianie podłoża składowisk odpadów landfill base sealing
Uszebti Ushabti
Uszka Uszka
uszkodzenia lasu forest deterioration
uszkodzenie damage
uszkodzenie słuchu hearing impairment
uszkodzenie wywołane promieniowaniem radiation damage
uszkodzony broken-down
uszny otic
uszyty na miarę bespoke
usłuchać listen
usługa service
usługi budowlane building service
usługi malarskie painting business
Ut unum sint Ut Unum Sint
Utah Utah
Utah Jazz Utah Jazz
Utakamand Ootacamund
UTC Coordinated Universal Time
Utensylia Tools
Utgard Utgard
Uther Pendragon Uther Pendragon
Uther the Lightbringer Uther the Lightbringer
Uti possidetis Uti possidetis
Utkwić Affix
utleniacz oxidising agent
utleniacz fotochemiczny photochemical oxidant
utlenianie oxidation
utlenianie-redukcja oxidation-reduction
Utnapisztim Ziusudra
Utonięcie Drowning accident
utopia utopia
utopista utopian
Utrakwiści Utraquism