Polski Angielski
ultrafioletowy ultraviolet
Ultraizm Ultraist movement
Ultralight Ultralight aviation
Ultraprodukt Ultraproduct
Ultras Ultras
Ultrasi Ultra-royalist
Ultrasonografia Medical ultrasonography
Ultrazaur Ultrasauros
ulubiony favourite
Uluburun Uluburun shipwreck
Ulungur Hu Lake Ulungur
Uluru Uluru
Ulva Ulva
Ulvik Ulvik
Ulysses Ulysses
Ulysses Grant Ulysses S. Grant
Ulúa Ulúa River
Uma Thurman Uma Thurman
umacnianie brzegów bank protection
umacnianie grobli dyke reinforcement
Umag Umag
Umajjadzi Umayyad
umami umami
Umar Umor of Bulgaria
Umar ibn Abd al-Aziz Umar II
Umar ibn al-Chattab Umar
Umbanda Umbanda
Umberto Boccioni Umberto Boccioni
Umberto Caligaris Umberto Caligaris
Umberto Eco Umberto Eco
Umberto Nobile Umberto Nobile
Umboziero Umbozero
Umbria Umbria
Umbriel Umbriel
Umbrina Umbrine
Umbryjczyk Umbrian
Umbryjka Umbrian
Ume Ume River
Umeå Umeå
Umeå Hardcore Umeå hardcore
Umeå IK Umeå IK
Umiarkowana Partia Koalicyjna Moderate Party
Umiarkowana Partia Zgromadzenia Moderate Party
umiarkowanie temperance
umiarkowany moderate
umiejętnie ably
umiejętność ability
umiejętny skilled
umierający dying
umieralność mortality
umieralność noworodków infant mortality
umierać die
umieszczać place
umieć can
Umkirch Umkirch
UML Unified Modeling Language
umlaut diaeresis
Umm al-Fahm Umm al-Fahm
Umm ar-Rasas Um er-Rasas
Umm Kasr Umm Qasr
Umm Kulthum Umm Khultum
umma ummah
Ummendorf Ummendorf
umniejszać dwindle
umocnienie fortification
umocnić fortify
umowa agreement
Umowa międzynarodowa Treaty
umowa międzynarodowa o zasięgu regionalnym regional convention
Umowa o dzieło Contract for work and labour
umowa o pracę management contract
umowa społeczna social contract
Umowa suwalska Polish-Lithuanian War
umowny conventional
umożliwiać allow
Umpa-pa Oumpah-pah
umrzeć die
Umtata Mthatha
umysł mind
umysłowy mental
umywalka washbasin
umyślnie deliberately
umówić agree
UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme
Una Una River
UNAH Choluteca Broncos UNAH
Unam Sanctam Unam sanctam
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan
Unanimizm Unanimism
unbibium unbibium
unbinilium unbinilium
unbiunium unbiunium
Uncja Ounce
Uncjała Uncial script
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
Under a Violet Moon Under a Violet Moon
Under the Bridge Under the Bridge
Under the Iron Sea Under the Iron Sea
Underground Underground culture
Underneath Your Clothes Underneath Your Clothes
Undredal stavkirke Undredal stave church
UNEF United Nations Emergency Force
Uneg Wneg
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO UNESCO
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
Ung Ung county
Ungava Ungava Bay
Ungerhausen Ungerhausen
Ungheni Ungheni
Ungoofaaru Ungoofaaru
Uni Weni the Elder
unia union
Unia Afrykańska African Union
Unia brzeska Union of Brest
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Christian Democratic Union
Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii Christian Social Union of Bavaria
Unia Demokratyczna Democratic Union
Unia Demokratycznego Centrum Union of the Democratic Centre
Unia Demokratów na rzecz Republiki Union of Democrats for the Republic
Unia dynastyczna Dynastic union
Unia Euroazjatycka Eurasian Union
Unia Europejska European Union
Unia Europejskich Lig Koszykarskich ULEB
Unia florencka Council of Basel
Unia Francuska French Union
Unia Gospodarczo-Walutowa Economic and Monetary Union of the European Union
Unia grodzieńska Union of Grodno
Unia horodelska Union of Horodło
Unia kalmarska Kalmar Union
Unia krakowsko-wileńska Union of Kraków and Vilna
Unia lubelska Union of Lublin
Unia mielnicka Union of Mielnik
Unia Międzyparlamentarna Inter-Parliamentary Union
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej Union for French Democracy
Unia na rzecz Europy Narodów Union for Europe of the Nations
Unia na rzecz Ruchu Ludowego Union for a Popular Movement
Unia Narodowa National Union
Unia Narodów Południowoamerykańskich Union of South American Nations
Unia Ojczyźniana Patriotic Union
Unia osobowa Hypostatic union
Unia Partii Umiarkowanych Union of Moderate Parties
Unia personalna Personal union
Unia Polityki Realnej Real Politics Union
Unia polsko-litewska Polish-Lithuanian union
Unia Południowoafrykańska Union of South Africa
Unia realna Real union
Unia szwedzko-norweska Union between Sweden and Norway
Unia Trybunałów Islamskich Islamic Courts Union
Unia Trzech Narodów Unio Trium Nationum
Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich Utrecht Union
Unia użhorodzka Union of Uzhhorod
Unia w Krewie Union of Krewo
Unia wileńsko-radomska Union of Vilnius and Radom
Unia Wolności Freedom Union
Unia Zachodnioeuropejska Western European Union
Unia Łacińska Latin Union
UNICEF United Nations Children's Fund
Unicode Unicode
Unicredit UniCredit
Uniejów Uniejów
uniemożliwiać prevent
unieruchomianie substancji niebezpiecznych inertisation
unieruchomienie zanieczyszczeń pollutant immobilisation