Polski Angielski
trolling trolling
Trollowanie Troll
Trollowy most Troll Bridge
Trollstigen Trollstigen
Trolltech Trolltech
Troma Troma Entertainment
Trombina Thrombinogen
trombita trembita
tromblon blunderbuss
Trombocyt Platelet
Trombofilia Thrombophilia
Tromboksan Thromboxane
Trombomodulina Thrombomodulin
Trombon Trombone
Tromboplastyna Tissue factor
Tromelin Tromelin Island
Tromp HNLMS Tromp
Troms Troms
Tromsø Tromsø
Tromsø IL Tromsø IL
tron throne
Tron Ludovisi Ludovisi Throne
Tron we krwi Throne of Blood
Trondheim Trondheim
Trondheims-Ørn Trondheims-Ørn SK
Tronjheim Farthen Dûr
Troodon Troodon
Troodony Troodontidae
Troodos Troodos Mountains
Tropan Tropane
Tropar Troparion
Tropheus Tropheus
Tropico Tropico
Tropik Tropics
Tropikalna strefa konwergencji Intertropical Convergence Zone
tropikalny tropical
tropikalny las deszczowy tropical rain forest
tropiki tropics
Tropizm Trop-plein
Troposfera Troposphere
troska care
troska o zdrowie health care
Troskliwe Misie Care Bears
troskliwy attentive
Trossingen Trossingen
Trostberg Trostberg
Trostianec Trostianets
troszczyć się look after
Trotyl Trinitrotoluene
Trowbridge Trowbridge
Troy Troy
Troy van Leeuwen Troy Van Leeuwen
Troyes Troyes
Troyes AC Troyes AC
Tročany Tročany
Trpejca Trpejca
Trpimir Trpimir I of Croatia
Trubeccy Trubetskoy
Trubeck Trubchevsk
Trubiż Trubizh River
Trubka Udacznaja Udachnaya pipe
trucizna poison
Truckee Truckee River
trud toil
Trude Jochum-Beiser Trude Beiser
Trudi Musgrave Trudi Musgrave
trudna difficult
Trudna droga z piekła The Long Hard Road Out of Hell
trudne difficult
trudno hard
Trudno być bogiem Hard to Be a God
trudność trouble
trudny difficult
trufla truffle
truizm truism
Trujillo Trujillo
trujący poisonous
Truman Capote Truman Capote
Truman Show The Truman Show
trumna coffin
Trun Trun
trunek intoxicant
Trunkelsberg Trunkelsberg
trup corpse
trupa troupe
trupi cadaverous
trupia czaszka skull and crossbones
Truskawiec Truskavets
truskawka strawberry
truskawkowy strawberry
Trusted Computing Trusted Computing
Trustix Trustix
truteń drone
trutka poison
Trutnov Trutnov
trwać last
trwała perm
trwałe dobra durable goods
trwałe zanieczyszczenia organiczne persistant organic pollutant
trwałość persistence
Trwałość pamięci The Persistence of Memory
trwałość pestycydów w środowisku persistence of pesticides
trwoga fear
tryb mode
tryb awaryjny safe mode
Tryb chroniony Protected mode
tryb orzekający indicative mood
tryb przypuszczający conditional
tryb rozkazujący imperative
Tryb rzeczywisty Real mode
Tryb tekstowy Text mode
tryb łączący subjunctive mood
trybula leśna cow parsley
Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium
trybunał court of law
Trybunał Federalny Federal Court of Justice of Germany
Trybunał Konstytucyjny Constitutional Tribunal of the Republic of Poland
Trybunał Koronny Crown Tribunal
Trybunał Obrachunkowy European Court of Auditors
Trybunał Rewolucyjny Revolutionary Tribunal
Trybunał Specjalny dla Libanu Special Tribunal for Lebanon
Trybunał Sprawiedliwości European Court of Justice
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich European Court of Justice
Trybunał Stanu State Tribunal of the Republic of Poland
trybuny bleachers
trychologia trichology
Trydent Trento
tryftong triphthong
Trygonometria Trigonometry
trygonometryczny trigonometric
Trygonozaur Trigonosaurus
Trygve Haavelmo Trygve Haavelmo
Trygve Lie Trygve Lie
Trygław Triglav
tryk ram
Trykonodonty Triconodonta
tryktrak backgammon
tryl trill
tryliard sextillion
trylion trillion
Trylit Trilithon
Trylobitokształtne Trilobitomorpha
Trylobity Trilobite
Trylogia Trilogy
Trylogia Bartimaeusa Bartimaeus Trilogy
Trylogia Dziedzictwo Inheritance cycle
Trylogia miłosna Torch Song Trilogy
Trylogia Nomów The Bromeliad
trymestr trimester
trymować trim
Trynidad Trinity
Trynidad i Tobago Trinidad and Tobago
trynitarianizm trinitarianism
Trynitarze Trinitarian Order
Trypla Tripoli
Tryplet Cooka Cooke triplet
Trypolis Tripoli
Trypolitania Tripolitania
Tryptamina Tryptamine
Tryptofan Tryptophan
tryptyk triptych
Tryptyk rzymski Roman Triptych
Trysil Trysil
Tryskacz Fire sprinkler system
Tryskawiec sprężysty Ecballium elaterium
tryt tritium
tryteizm tritheism
Tryton Triton
trywializować trivialize
trywialnie trivially
trzask crack