Polski Angielski
szkoda pity
szkoda poniesiona przez środowisko environmental damage
szkoda spowodowana przez działania militarne damage from military manoeuvres
szkoda wielkiej pracy, kędy mała zmoże a stitch in time saves nine
szkodliwy deleterious
szkodnik pest
szkodnik leśny forest pest
szkodniki rolne agricultural pest
Szkodra Shkodër
szkody leśne forest damage
szkody od imisji immission damage
szkody w rolnictwie field damage
szkody zwierzęce animal damage
szkolenie training
szkolenie w zakresie ekologii environmental training
szkolenie wstępne initial training
szkolić train
szkolny school
Szkolny terror Odd Girl Out
szkop Kraut
Szkot Scot
Szkotka Scot
szkoła school
Szkoła Annales Annales School
Szkoła Ateńska The School of Athens
Szkoła austriacka Austrian School
Szkoła badeńska Baden school
Szkoła chicagowska Chicago school
Szkoła elejska Eleatics
Szkoła frankfurcka Frankfurt School
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warsaw University of Life Science
Szkoła Główna Handlowa Warsaw School of Economics
Szkoła katolicka Catholic school
Szkoła lwowsko-warszawska Lwow-Warsaw School of Logic
Szkoła Notre-Dame Notre Dame school
szkoła podstawowa elementary school
Szkoła Podstawowa Atatürka w Kırklareli Kırklareli Atatürk Primary School
Szkoła Rudolfa Steinera Waldorf education
Szkoła Shuriken Shuriken School
Szkoła Siedmiogrodzka Transylvanian School
Szkoła sieneńska Sienese School
Szkoła uczuć A Walk to Remember
Szkoła uwodzenia Cruel Intentions
Szkoła wenecka Venetian School
Szkoła z Barbizon Barbizon school
Szkoła złamanych serc Heartbreak High
Szkoły wyższe w Polsce List of universities in Poland
Szkoůa School
szkrzydełko winglet
Szkudy Skuodas
szkuner schooner
szkwał downburst
szkółka nursery
Szkółka leśna Dendroid Saplings
szkło glass
szkło kontaktowe contact lens
Szkło pustynne Desert glass
Szkłów Shkloŭ
szlachar Red-breasted Merganser
szlachcic nobleman
szlachetny noble
szlachta Szlachta
Szlachta w Polsce Szlachta
Szlaczkoń siarecznik Pale Clouded Yellow
Szlaczkoń torfowiec Klondike
szlafrok bathrobe
Szlak Appalachów Appalachian Trail
Szlak bursztynowy Amber Road
Szlak metaboliczny Metabolic pathway
Szlak murawski Muravsky Trail
Szlak oregoński Oregon Trail
Szlak turystyczny Trail blazing
szlak turytyczny hiking trail
szlam slime
szlam z pogłębiania dredged material
szlama mudblood
Szlamiec krótkodzioby Short-billed Dowitcher
szlamnik bar-tailed godwit
szlamnik rdzawy bar-tailed godwit
Szlarniki White-eye
Szlezwig Sønderjylland
Szlezwik-Holsztyn Schleswig-Holstein
Szlichtyngowa Szlichtyngowa
szlifować polish
Szlisselburg Shlisselburg
Szlomo Jicchaki Rashi
szlug fag
Szmaciak gałęzisty Sparassis
szmaragd emerald
Szmaragd Chaosu Chaos Emeralds
szmata slut
szmaty rag
szmer whisper
Szmergiel Emery
Szmini Aceret Shemini Atzeret
szminka lipstick