Polski Angielski
rzec say
rzecz subject
rzecz w tym the thing is
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Counsel for the prosecution
rzecznik prasowy spokesman
Rzecznik Praw Obywatelskich Polish Ombudsman
Rzecznik Saurona Mouth of Sauron
rzeczny fluvial
rzeczownik noun
rzeczownik odczasownikowy gerund
rzeczownik pospolity common noun
rzeczownik własny proper noun
Rzeczpospolita Republic
Rzeczpospolita Obojga Narodów Polish-Lithuanian Commonwealth
Rzeczpospolita Polska Republic of Poland
Rzeczpospolita Trojga Narodów Polish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth
Rzeczyca Rechytsa
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Annual percentage rate
rzeczywistość reality
Rzeczywistość wirtualna Virtual reality
rzeczywisty real
rzeczywiście indeed
rzeczączka gonorrhea
rzeka river
Rzeka Czerwona Red River
Rzeka tajemnic Mystic River
Rzeka Łabędzia Swan River
Rzeka Świętego Wawrzyńca Saint Lawrence River
Rzeki Afryki List of rivers by continent
Rzeki Albanii List of rivers of Albania
Rzeki Australii i Oceanii List of rivers of Australia
Rzeki Azji List of rivers of Asia
Rzeki Bułgarii List of rivers of Bulgaria
Rzeki Estonii List of rivers of Estonia
Rzeki Europy List of rivers of Europe
Rzeki Islandii List of rivers of Iceland
Rzeki Niemiec List of rivers of Germany
Rzeki Polski List of rivers of Poland
Rzeki Rosji List of rivers of Russia
Rzeki Rumunii List of rivers of Romania
Rzeki Słowacji List of rivers of Slovakia
Rzeki Wielkiej Brytanii List of rivers of the United Kingdom
rzekomo reportedly
Rzekomobłoniaste zapalenie jelit Pseudomembranous colitis
Rzekotka Hyla
rzekotka drzewna tree frog
Rzekotka żabia Amazon Milk Frog
rzemieślnik craftsman
rzemiosło craft
Rzemiosůo Trade
rzep Velcro
rzepa turnip
rzepak rape
Rzepicha Rorippa
Rzepicha leśna Rorippa sylvestris
rzepik agrimony
Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
Rzepin Rzepin
rzesza throng
Rzeszów Rzeszów
rzewień rhubarb
rzezimieszek robber
Rzeęnia Butchery trade
Rzeęnik Cork
rzeź slaughter
rzeź niewiniątek slaughter of innocents
Rzeź Ormian Armenian Genocide
Rzeź w Glencoe Massacre of Glencoe
Rzeź Woli Wola massacre
Rzeź wołyńska Massacres of Poles in Volhynia
rzeźba architecture
rzeźba terenu relief
rzeźbiarka sculptress
rzeźbiarstwo sculpture
rzeźbiarz sculptor
rzeźbienie sculpturing
Rzeźbić Sculpture
rzeźnia shambles