Polski Angielski
przymykać close
przymykać oko turn a blind eye (on)
przynajmniej at least
przynosić bring
przynosić mamuta do domu bring home the bacon
przypadek event
Przypadki pewnego Chińczyka Tribulations of a Chinaman in China
Przypadki Robinsona Cruzoe Robinson Crusoe
przypadkowe uwalnianie organizmów accidental release of organisms
przypadkowo accidentally
przypis footnote
przypisać ascribe
przypisywać attribute
przypominać remind
przypora abutment
Przypowieść o synu marnotrawnym Parable of the Prodigal Son
Przypołudnik Mesembryanthemum
Przypołudnikowate Aizoaceae
przyprawa spice
Przyprawa kuchenna Spice
Przyprawiaă Dress
przyprawiać season
przyprawiać komuś rogi cuckold
przyprawić komuś rogi cuckold
przyprostokątna cathetus
przypuszczalnie allegedly
przypuszczalny supposed
przypuszczać suppose
przypuścić suppose
przyroda nature
przyrodoznawstwo life science
przyrost liczby ludności population growth
przyrostek suffix
przyrząd tool
Przyrządy pomiarowe Measuring tools
Przysadka Pituitary gland
przysadka mózgowa hypophysis
Przysadki odwłokowe Cercus
przysadzisty fubsy
przysięga oath
Przysięga antymodernistyczna Oath Against Modernism
Przysięga Hipokratesa Hippocratic Oath
Przysięga Horacjuszy Oath of the Horatii
Przysięga strasburska Oaths of Strasbourg
przysięgać swear
przyspieszenie acceleration
przyspieszyć expedite
przyssawka sucker
przystający congruent
przystanek stop
Przystanek Alaska Northern Exposure
przystanek autobusowy bus stop
Przystanek Raj Paradise Now
przystanek tramwajowy tram stop
Przystanek Woodstock Przystanek Woodstock
przystawanie congruence
przystawka appetizer