Polski Angielski
przyjazny friendly
przyjazny dla środowiska environment friendly
Przyjaęń Friend
przyjaźnie amicably
przyjaźń friendship
Przyjdź i zgiń The Clocks
przyjemność delight
przyjemny pleasant
przyjmować receive
przyjąłem roger
przyjęcie acceptance
Przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej Accession of Turkey to the European Union
Przyjęcie weselne The Wedding Banquet
przykazanie commandment
przykro miserably
przykro mi sorry
przykrość unpleasantness
przykry disgusting
przykrycie covering
przykwiatek bract
przykład example
Przykłady przestrzeni liniowych Examples of vector spaces
przylaszczka pospolita common hepatica
Przylepiać Paste up
Przylgowate Hillstream loach
przylistek stipule
przylot arrival
przylądek headland
Przylądek Biały Ras ben Sakka
Przylądek Canaveral Cape Canaveral
Przylądek Czeluskin Cape Chelyuskin
Przylądek Dieżniewa Cape Dezhnev
Przylądek Dobrej Nadziei Cape of Good Hope
Przylądek Finisterre Cape Finisterre
Przylądek Froward Cape Froward
Przylądek Hafun Hafun
Przylądek Horn Cape Horn
Przylądek Igielny Cape Agulhas
Przylądek La Hague La Hague
Przylądek Leeuwin Cape Leeuwin
Przylądek Marroquí Punta de Tarifa
Przylądek Matapan Cape Matapan
Przylądek Morris Jesup Cape Morris Jesup
Przylądek Północno-Wschodni Nordostrundingen
Przylądek Roca Cabo da Roca
Przylądek Sata Cape Sata
Przylądek Spear Cape Spear
Przylądek Trafalgar Cape Trafalgar
Przylądek Zielony Cap-Vert
Przylŕdek Cape
przymierzalnia fitting room
przymierzać try on
przymierzyć try on
przymiotnik adjective
przymiotnikowa adjective
przymiotnikowe adjective
przymiotnikowy adjective
Przymiotno Erigeron
przymknąć oko turn a blind eye
przymrozek frost
przymus coercion
Przymusowa sterylizacja Compulsory sterilization