Polski Angielski
przetarg tender
przetrwać próbę czasu stand the test of time
przetwarzanie processing
przetwarzanie biologiczne biological treatment
przetwarzanie danych data processing
przetwarzanie energii energy conversion
przetwarzanie fizykochemiczne physicochemical treatment
przetwarzanie informacji information processing
Przetwarzanie równoległe Parallel computing
przetwarzanie z parą wodną steam reforming
przetwornik transducer
Przetwornik międzypalczasty Interdigital transducer
przetworzony produkt rolny processed agricultural produce
przetwór preserves
przetłumaczalny translatable
przewaga vantage
przewartościować revalue
przeważać dominate
przeważnie usually
przewidywanie prediction
przewidywanie powodzi flood forecast
przewidywanie zagrożeń anticipation of danger
przewidywać foresee
Przewiercień Bupleurum
Przewiertniowate Caprifoliaceae
przewieźć convey
przewijać scroll
przewinienie delinquency
Przewlekła białaczka szpikowa Leukemia
przewlekły lasting
przewodnictwo conductivity
przewodnictwo powierzchniowe surface conductivity
przewodniczyć preside
przewodniczący captain
Przewodniczący Bundestagu President of the Bundestag
Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego President of the European Parliament
Przewodniczący pro tempore Senatu USA President pro tempore of the United States Senate
przewodnik conductor
Przewodnik elektryczny Conducting
Przewodowice Przewodowice
Przewody trakcyjne Overhead lines
przewodzić lead
Przeworsk Przeworsk
przewozić convey
Przewoźnik kolejowy List of railway companies
przewracać knock down
przewracać się w grobie turn in one's grave
przewrażliwiony touchy
przewrotny cantankerous
przewrót revolution
Przewrót majowy May Coup
przewód cable
przewód opadowy downcomer
przewód wznośny riser
przewóz transport
Przeyacznik polny Veronica arvensis
przez by
przez cały czas all along
Przez ciemne zwierciadło A Scanner Darkly
Przeziernikowate Sesiidae
Przezierność fałdu karkowego Nuchal scan
przezimowanie overwintering
Przezimować Spend the winter
przeziębienie chill
przeziębić się catch a cold
przeznaczać dedicate
przeznaczenie destination
przeznaczony destined
Przezorność Providence
przezroczysty transparent
Przezskórna stymulacja nerwów Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator
Przezszyjna wewnątrzwątrobowa przetoka wrotno-systemowa Transjugular intrahepatic portosystemic shunt
przezwać call names
przezwisko sobriquet
przezywać call names