Polski Angielski
przelew transfer
przelewać remit
Przelot Alcocka i Browna przez Atlantyk Alcock and Brown
Przelot pospolity Anthyllis vulneraria
przelotny fleeting
przeludnienie overpopulation
Przeludniony Over-peopled
przemawiać speak
Przemiana adiabatyczna Adiabatic process
Przemiana izentalpowa Isenthalpic process
Przemiana izentropowa Isentropic process
Przemiana izobaryczna Isobaric process
Przemiana izochoryczna Isochoric process
Przemiana izotermiczna Isothermal process
Przemiana pokoleń Alternation of generations
Przemiana politropowa Polytropic process
przemianować rename
Przemienienie Pańskie Transfiguration of Jesus
przemienna abelian
przemierzać compass
przemieszczanie się materii mass transport
przemieszczanie się zwierząt animal displacement
przemieszczać move
przemieszczenie relocation
Przeminęło z wiatrem Gone with the Wind
Przemiły Most charming
Przemków Przemków
przemoc force
przemoc domowa domestic violence
Przemoc w szkole School violence
przemocą forcibly
Przemsza Przemsza
przemycać smuggle
przemycić smuggle
przemysł industry
przemysł aluminiowy aluminium industry
przemysł budowlany building industry
przemysł celulozowy cellulose industry
przemysł cementowy cement industry
przemysł ceramiczny ceramics industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł chroniący środowisko environmental industry
przemysł chłodniczy refrigeration industry
przemysł elektrotechniczny electrical goods industry
przemysł energetyczny electrical industry
przemysł farmaceutyczny pharmaceutical industry
Przemysł gier komputerowych Video game industry
przemysł górniczy mining industry
przemysł hotelarski hotel industry
Przemysł I Przemysł I of Greater Poland
Przemysł II Przemysł II
przemysł informatyczny information technology industry
przemysł komunikacyjny communications industry
przemysł kosmetyczny cosmetic industry
przemysł leśny forest industry
przemysł materiałów budowlanych building materials industry
przemysł meblowy furniture industry
przemysł mechaniczny mechanical industry
przemysł metali nieżelaznych non-ferrous metal industry
przemysł metalowy metal products industry
przemysł metalurgiczny metallurgical industry
przemysł mineralny mineral industry
przemysł mleczarski dairy industry
przemysł naftowy petroleum industry
przemysł napojów beverage industry
przemysł odzieżowy textile industry
przemysł opakowań packing industry
Przemysł Ottokar I Ottokar I of Bohemia
Przemysł Ottokar II Wielki Ottokar II of Bohemia
przemysł papierniczy paper industry
przemysł petrochemiczny petrochemical industry
przemysł przetwórstwa spożywczego food processing industry
przemysł rolno-spożywczy agri-foodstuff
przemysł rozrywkowy showbusiness
przemysł rybny fishing industry
przemysł rzemieślniczy handicraft business
przemysł samochodowy automobile industry
przemysł skórzany leather industry
przemysł spożywczy food industry
przemysł surowców wtórnych reclamation industry
przemysł szklarski glass industry
przemysł tłuszczowy oil and fat industry
przemysł wydobywczy extractive industry
przemysł wyrobów żelaznych ironwork industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł zbrojeniowy arms industry
Przemysław Gosiewski Przemysław Gosiewski
przemysłowy industrial
przemytniczka smuggler
przemytnik smuggler
Przemywacz Washing machine
przemywać wash
Przemyśl Przemyśl
Przemyślany Peremyshliany
przemyśleć rethink
Przemyślidzi Přemyslid dynasty
przemówienie speech