Polski Angielski
przedimek nieokreślony indefinite article
przedimek określony definite article
Przedkaukazie Fore-Caucasus
Przedkolcopłetwe Protacanthopterygii
Przedlitawia Cisleithania
przedmałżeński premarital
przedmiesiączkowy premenstrual
Przedmieúcie Vorstadt
przedmieście suburb
przedmiot object
przedmuzułmański pre-Islamic
przedni frontal
przedostatni penultimate
przedpogrzebowy mortuary
przedpokój corridor
przedpołudnie morning
przedramię forearm
Przedrostek - powinowactwo -in-law
Przedrostek - pra- Great-grand-
Przedrostek dwójkowy Binary prefix
Przedrostek SI SI prefix
Przedrzeźniacze Mimid
Przedrzeźniać Echo
przedsionek threshold
Przedsionkowy peptyd natriuretyczny Atrial natriuretic peptide
przedsiębiorca businessman
przedsiębiorczość adventurousness
przedsiębiorczy entrepreneurial
przedsiębiorstwo firm
przedsiębiorstwo energetyczne power company
Przedsiębiorstwo Holokaust The Holocaust Industry
przedsiębiorstwo nie spełniające wymogów ochrony środowiska environmentally unfriendly firm
Przedsiębiorstwo państwowe Government-owned enterprise
Przedsiębiorstwo społeczne Social enterprise
przedsiębiorstwo społeczno-prywatne public-private partnership
przedsięwzięcie ekologiczne environmental enterprise
przedsięwzięcie pilotowe pilot project
przedstawiać show
przedstawiciel representative
przedszkolak kindergartner
przedszkole kindergarten
przedtem before
przedtrzonowiec bicuspid
Przedwczesne pokwitanie Precocious puberty
przedwczesny untimely
przedwczoraj the day before yesterday
przedwiośnie early spring
przedwojenny pre-war
przedział compartment