Polski Angielski
przełamać lody break the ice
Przełamując fale Breaking the Waves
Przełknąć Swallow
przełom canyon
Przełom Bicaz Bicaz Canyon
Przełom Dunajca Dunajec River Gorge
Przełom rzeki Canyon ¤
Przełom Verdon Verdon Gorge
przełomowy epochal
Przełomy Missouri The Missouri Breaks
przełożony chief
przełyk gullet
Przełączanie kontekstu Context switch
przełącznik toggle switch
Przełącznik KVM KVM switch
Przełącznik wielowarstwowy Multilayer switch
Przełęcz Mountain pass
Przełęcz Brenner Brenner Pass
Przełęcz Dukielska Dukla Pass
Przełęcz Jabłonicka Yablonitsky Pass
Przełęcz Jabłonkowska Jablunkov Pass
Przełęcz Mitla Mitla Pass
Przełęcz Mont-Cenis Mont Cenis
Przełęcz Południowa South Col
Przełęcz Semmering Semmering Pass
Przełęcz Simplon Simplon Pass
Przełęcz Łupkowska Łupków Pass
Przełęcz Świętego Bernarda Great St Bernard Pass
prześcieradło sheet
Prześladowania religijne Religious persecution
prześladowanie persecution
przeświadczenie conviction
przeświecający translucent
przeświecać shine through
prześwitywać shine through
Przeůćcz Neck
Przeźrocze Reversal film
Przeźroczkowate Ambassidae
Przeżegnać Make the sign of the cross
przeżuwacz ruminant
przeżyć survive
przodek ancestor
przodomózgowie forebrain
Przodoskrzelne Prosobranchia
Przodownik pracy Udarnik
prztyczek fillip
przy beside
Przybiegůy Craffy
przybity dejected
Przybranie Adoption
przybrzeżna służba ratownicza coastguard
Przybyszka amerykańska American cockroach
Przybyszka australijska Australian cockroach
Przybysław Pribislav of Mecklenburg
przychodzić come
przychylny friendly
przychód gross income
przycinanie gałęzi pruning