Polski Angielski
produkować produce
produkt product
produkt kartezjański Cartesian product
produkt konsumpcyjny consumer product
produkt krajowy brutto GDP
Produkt krajowy netto Net National Product
produkt leśny forest product
produkt metalowy metal product
produkt mleczny dairy product
produkt narodowy brutto gross national product
Produkt narodowy netto Net National Product
produkt przemysłowy industrial product
produkt przyjazny dla środowiska environmentally friendly product
produkt rozpadu promieniotwórczego decay product
produkt uboczny by-product
produkty białkowe protein product
produkty degradacji degradation product
produkty fotochemiczne photochemical product
produkty petrochemiczne petrochemical
produkty rolne agricultural product
produkty zwierzęce animal product
Proerytroblast Proerythroblast
prof. Prof
profanacja desecration
profesjonalizacja professionalization
profesor professor
Profesor Binns Cuthbert Binns
Profesor Moriarty Professor Moriarty
Profibus Profibus
profil trasy komunikacyjnej alignment
profilaktyka prophylaxis
profit gain
Proflawina Proflavine
Progeneza Progenesis
Progestagen Progestagen
prognatyczny prognathous
prognatyzm prognathism
prognoza forecast
Prognoza na życie The Weather Man
prognozowanie poziomu emisji emission forecast
prognozowanie wielkości imisji immission forecast
prognozy gospodarcze economic forecasting
program scheme
program analityczny analysis programme
Program antywirusowy Antivirus software
Program Apollo Apollo program
Program Buran Buran
Program Constellation Project Constellation
program ekologiczny environmental programme
Program Erfurcki Erfurt Program
Program erlangeński Erlangen program
Program Explorer Explorer program
Program Fobos Phobos program
Program Gemini Project Gemini
Program genealogiczny Genealogy software
Program GLOBE GLOBE Program
Program komputerowy Computer program
Program lojalnościowy Loyalty making
Program lotów wahadłowców Space Shuttle
Program Lunar Orbiter Lunar Orbiter program
Program Mariner Mariner program
Program Mars Mars probe program
Program Mercury Project Mercury
program mieszkaniowy housing programme
program nauczania curriculum
program ochrony przyrody nature conservation programme
Program ogólnodostępny Freeware
Program Orion Project Orion
Program Pegasus Pegasus satellite program
Program Pioneer Pioneer program
program pomiaru measuring programme
Program Prometeusz Project Prometheus
program radiowy radio programme
Program Ranger Ranger program
Program rezydentny Terminate and Stay Resident
Program Salut Salyut Program
Program Sojuz Soyuz programme
Program Surveyor Surveyor program
program telewizyjny television programme
program umocnienia enlargement programme
Program Viking Viking program
Program Voyager Voyager program
Program Wenera Venera
Program Wostok Vostok programme
Program Zond Zond program
Program Łuna Luna programme
programista programmer
programowanie programming
Programowanie aspektowe Aspect-oriented programming
Programowanie defensywne Defensive programming
Programowanie ekstremalne Extreme Programming
Programowanie gier Game programming
Programowanie imperatywne Imperative programming
Programowanie intencyjne Intentional programming
Programowanie neurolingwistyczne Neuro-linguistic programming
Programowanie obiektowe Object-oriented programming
Programowanie proceduralne Procedural programming
Programowanie zdarzeniowe Event-driven programming
programować program
programy spyware
Programy do prezentacji Presentation program
Programy komputerowe do gry w go Computer Go
Progreso Montevideo CA Progreso
Progress Progress spacecraft
Progresywno-Konserwatywna Partia Kanady Progressive Conservative Party of Canada
Prohaireza Prohairesis
prohibicja prohibition
Proinsulina Proinsulin
Project Blue Book Project Blue Book
Project Excelsior Project Excelsior
Project for the New American Century Project for the New American Century
Project Management Institute Project Management Institute
Project Sign Project Sign
Projects in the Jungle Projects in the Jungle
Projekcja Fischera Fischer projection
Projekcja Hawortha Haworth projection
projekt project
projekt aktu prawnego draft legislation
Projekt Dedal Project Daedalus
Projekt Dopełnienia Ludzkości Human Instrumentality Project
Projekt GNU GNU Project
Projekt Gutenberg Project Gutenberg
Projekt internetowej encyklopedii Internet encyclopedia project
Projekt Laramie The Laramie Project
Projekt Manhattan Manhattan Project
projekt naukowy research project
Projekt poznania ludzkiego genomu Human Genome Project
projekt przepisu law draft
Projekt Rastko Project Rastko
Projekt Runeberg Project Runeberg
Projekt Venona Venona project
projektant designer
Projektant gier Game designer
projektowanie designing
Projektowanie interakcji Interaction design
Projektowanie uniwersalne Universal design
Projektowanie zorientowane na użytkownika User-centered design
Projtos Proetus
Prokarioty Prokaryote
Prokas Procas
Proklos Proclus
Prokne Procne
Prokom Software SA PROKOM SA
Prokom Trefl Sopot Prokom Trefl Sopot
Prokop Procopius
Prokop Wielki Prokop the Great
Prokopiewsk Prokopyevsk
Prokopiusz Procopius
Prokopiusz z Cezarei Procopius
Proksinesis Proskynesis
Prokul Proclus
Prokuracja Procuratie
prokurator prosecutor
Prokuratorzy generalni Anglii i Walii Attorney General for England and Wales
Prokwanil Proguanil
prol prole
Prolek Prodrug
proletariat proletariat
proletariusz proletarian
proletariusze wszystkich krajów unite
proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! workers of the world, unite
prolog prologue
prom ferry
Prom Atlantis bezpiecznie wylądował na Florydzie Space shuttle Atlantis cleared for landing
Prom Discoverry bezpiecznie wylądował w Kalifornii Space Shuttle Discovery lands safely in California
Prom Discovery bezpiecznie wylądował w Kalifornii Space Shuttle Discovery lands safely in California
prom kosmiczny space shuttle
Promazyna Promazine
promet promethium
Prometeizm Prometheism
Prometeusz Prometheus
promienieć beam
Promieniopłetwe Actinopterygii
promieniowanie radiation
Promieniowanie alfa Alpha particle
promieniowanie beta beta radiation
Promieniowanie Czerenkowa Cerenkov effect
Promieniowanie elektromagnetyczne Electromagnetic radiation
Promieniowanie gamma Gamma ray
Promieniowanie Hawkinga Hawking radiation
promieniowanie jonizujące ionising radiation
Promieniowanie kosmiczne Cosmic ray
promieniowanie naturalne natural radioactivity
promieniowanie niejonizujące non-ionising radiation
promieniowanie podczerwone infrared radiation
Promieniowanie rentgenowskie X-ray
Promieniowanie rozproszone Diffuse sky radiation
Promieniowanie synchrotronowe Synchrotron radiation
promieniowanie słoneczne solar radiation
promieniowanie ultrafioletowe ultraviolet radiation
promień beam
Promień jonowy Ionic radius
Promień Schwarzschilda Schwarzschild radius
Promień spektralny Spectral radius
Promień van der Waalsa Van der Waals radius
Promień walencyjny Covalent radius
prominent VIP
Promiscuous Promiscuous mode
promocja promotion
promocja handlu i przemysłu promotion of trade and industry
promować promote