Polski Angielski
pragmatycznie pragmatically
pragmatyk pragmatist
pragmatyka pragmatics
pragnienie ambition
pragnąć desire
Prahins Prahins
Prahova Prahova
Praia Praia
Praiano Praiano
praindoeuropejski Proto-Indo-European
Prairial Prairial
Prajd Praid
Prakolczatka Western Long-beaked Echidna
Prakopytne Condylarth
Prakryty Prakrit
prakseologia praxeology
Praksyteles Praxiteles
Praktiker Praktiker
praktyczny practical
praktyka practice
praktyka leśna forestry practice
pralka washing machine
PRAM Phase-change memory
Prambanan Prambanan
Prana Prana
Prangins Prangins
pranie washing
pranie chemiczne dry cleaning
pranie mózgu brainwash
prapradziad great-great-grandfather
Praptak Archaeopteryx
Prapłaziec South American lungfish
Prapłaźcokształtne Lungfish
Prapłetwiec Protopterus
Pras Michel Pras
prasa press
Prasa diamentowa Diamond anvil cell
Prasadam Prasad
Prasangika Prasaṅgika
Prascewia Paraskevi
praska ricer
praska do ziemniaków potato ricer
Praska Giełda Papierów Wartościowych Prague Stock Exchange
Praska wiosna Prague Spring
Praski zegar astronomiczny Prague Astronomical Clock
prasować press
Praszka Praszka
prasłowiański Common Slavic
Pratibha Patil Pratibha Patil
Pratibha Patil wygrała wybory prezydenckie w Indiach Pratibha Patil becomes the first woman president of the Republic of India
Prato Prato
Prato allo Stelvio Prad am Stilfser Joch
Pratval Pratval
prawa right
prawa człowieka human rights
Prawa człowieka w Korei Północnej Human rights in North Korea
Prawa dostępu File system permissions
Prawa fizyki Physical law
prawa gospodarcze economic rights
Prawa Jim Crow Jim Crow laws
Prawa Mendla Mendelian inheritance
Prawa miejskie Town privileges
Prawa Mirandy Miranda warning
Prawa Murphy'ego Murphy's law
prawa obywatelskie civil rights
Prawa Yerkesa-Dodsona Yerkes-Dodson law
prawa zwierząt animal rights
Prawalenie Archaeoceti
prawda truth
Prawdinsk Pravdinsk
prawdomówność truthfulness
prawdomówny truthful
Prawdopodobienstwo subiektywne Bayesian probability
prawdopodobieństwo probability
Prawdopodobieństwo obiektywne Frequency probability
Prawdopodobieństwo subiektywne Bayesian probability
prawdopodobnie presumably
Prawdziwe kłamstwa True Lies
prawdziwie truly
prawdziwość genuineness
prawdziwy veracious
Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days
Prawdziwy Kościół Jezusa True Jesus Church
Prawdziwy romans True Romance
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie a friend in need is a friend indeed
prawe right
prawica right
prawidłowa gospodarka good management
prawidłowo correctly
prawidłowy accurate
prawie almost
Prawie Bezgłowy Nick Hogwarts ghosts
prawie robi wielką różnicę almost doesn't count
prawnik lawyer
prawnuczek great-grandchild
prawnuczka great-grandchild
prawnuk great-grandson
prawo right
prawo administracyjne administrative law
Prawo Archimedesa Buoyancy
prawo atomowe nuclear energy legislation
Prawo autorskie Copyright
Prawo Avogadra Avogadro's law
Prawo Biota-Savarta Biot-Savart law
Prawo Bosmana Bosman ruling
Prawo Boyle'a-Mariotte'a Boyle's law
Prawo chełmińskie Kulm law
Prawo Coulomba Coulomb's law
prawo cywilne civil law
prawo do demonstracji demonstrability
prawo do zgłaszania petycji petition right
prawo dotyczące leśnictwa forestry law
prawo dotyczące ruchu powietrznego air traffic law
Prawo Dulonga-Petita Dulong-Petit law
Prawo dyplomatyczne Diplomatic law
prawo dżungli the law of the jungle
prawo federalne federal law
prawo finansowe financial law
prawo górnicze mining law
prawo handlowe commercial law
Prawo Hooke'a Hooke's law
Prawo Hubble'a Hubble's law
Prawo i Sprawiedliwość Law and Justice
Prawo iterowanego logarytmu Law of the iterated logarithm
prawo jazdy driver's license
prawo jest po to, aby je omijać every law has a loophole
prawo karne criminal law
prawo karne z zakresu środowiska environmental criminal law
Prawo konfliktów zbrojnych Laws of war
prawo konstytucyjne constitutional law
Prawo kłódkowe Padlock Law
Prawo Lamberta-Beera Beer-Lambert law
prawo lokalne regional legislation
prawo lotnicze aviation law
Prawo lubeckie Lübeck law
Prawo magdeburskie Magdeburg rights
prawo miejskie municipal law
Prawo Mierscheida Mierscheid Law
prawo międzynarodowe international law
prawo morskie maritime law
Prawo morza United Nations Convention on the Law of the Sea
prawo niepisane unwritten law
prawo o ochronie radiologicznej radiation protection law
prawo ochrony przyrody nature conservation legislation
prawo ochrony środowiska environmental law
Prawo Ohma Ohm's law
Prawo okresowości Mendelejewa Period
prawo pierwokupu pre-emption
prawo pierwokupu ziemi pre-emption zone
prawo pierwszej nocy droit de seigneur
prawo porównawcze comparative law
prawo powszechne public law
Prawo pozytywne Positive law
Prawo pożądania El Cuerpo del Deseo
prawo pracy labour law
prawo procesowe procedural law
Prawo prywatne międzynarodowe Conflict of laws
Prawo Rayleigha-Jeansa Rayleigh-Jeans law
prawo regionalne regional law
prawo rodzinne family law
Prawo rzeczowe Property law
Prawo rzymskie Roman law
Prawo salickie Salic law
Prawo Stefana-Boltzmanna Stefan-Boltzmann law
Prawo ulicy The Wire
prawo wdrożeniowe implementation law
Prawo weta Veto
prawo wspólnotowe Community law
Prawo wyłączonego środka Law of excluded middle
Prawo wzajemności reszt kwadratowych Quadratic reciprocity
Prawo własności intelektualnej Intellectual property
prawo własności przemysłowej industrial property right
Prawo zachowania masy Mass conservation
prawo zastrzeżone przepisem ustawy legally protected right
prawo ziemi birthright citizenship
Prawo zobowiązań Law of contract
prawodawstwo jurisprudence
prawodawstwo dotyczące budownictwa mieszkaniowego housing legislation
prawodawstwo dotyczące inżynierii genetycznej genetic engineering legislation
prawodawstwo dotyczące leśnictwa forestry legislation
prawodawstwo dotyczące rolnictwa agricultural legislation
prawodawstwo dotyczące substancji niebezpiecznych hazardous substances legislation
prawodawstwo dotyczące zdrowia health legislation
prawodawstwo w zakresie emisji zanieczyszczeń legislation on pollution
praworządność justice
praworęczność right-handedness
praworęczny right-hander
prawoskrętny dextrorotatory
Prawosławni arcybiskupi Ameryki Archbishop of America
prawosławny Eastern Orthodox
Prawosławny patriarcha Antiochii List of Greek Orthodox Patriarchs of Antioch
Prawosławny patriarchat Jerozolimy Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem
prawowicie rightfully
prawowity lawful
prawowity właściciel usufructuary
prawoznawczy jurisprudential