Polski Angielski
próbować try
próbówka test tube
próchnica humus
Próchnica zębów Dental caries
Próchnienie Caries
Próchno Punk
próg bar
próg rentowności break-even point
Próg wyborczy Election threshold
próg zwalniający speed bump
Prószków Prószków
próżna empty
próżne empty
próżnia vacuum
Próżniactwo społeczne Social loafing
Próżniomierz Pressure indicator
próżność vanity
próżny empty
prącie penis
prąd current
Prąd Agulhas Agulhas Current
Prąd Alaskański Alaska Current
Prąd Benguelski Benguela Current
Prąd Brazylijski Brazil Current
Prąd elektryczny Main
Prąd Falklandzki Falkland Current
Prąd Gwinejski Guinea Current
Prąd Kalifornijski California Current
Prąd Kanaryjski Canary Current
Prąd Labradorski Labrador Current
Prąd morski Ocean current
Prąd Mozambicki Mozambique Current
prąd oceaniczny ocean current
prąd odpływowy rip current
Prąd Peruwiański Humboldt Current
Prąd przemienny Alternating current
Prąd Północnoatlantycki North Atlantic Current
Prąd Północnorównikowy North Equatorial Current
prąd stały direct current
Prąd Wschodniogrenlandzki East Greenland Current
Prąd Zachodniogrenlandzki West Greenland Current
Prąd Zatokowy Gulf Stream
prąd zmienny alternating current
prądnica generator
Prątek gruźlicy Mycobacterium tuberculosis
Prątniczki Staminode
Prątniki Bryidae
pręcik stamen
prędkościomierz speedometer
prędkość speed
prędkość dźwięku speed of sound
Prędkość kątowa Angular velocity
prędkość sterowna steerageway
Prędkość ucieczki Escape velocity
Prędkość warp Warp drive
Prędkość światła Speed of light
prędzej czy później sooner or later
prędzej piekło zamarznie when Hell freezes over
pręgowce chipmunk
pręt bar
Prętnik Colisa
Prętnik karłowaty Dwarf gourami
Prŕd Chemistry
PSA PSA Peugeot Citroën
psalm psalm
Psalmy pokutne Penitential Psalms
Psalmy Salomona Psalms of Solomon
Psamathe Psamathe
Psametych I Psammetichus I
Pseudantechinus False antechinus
Pseudelur Pseudaelurus
Pseudo-Dionizy Areopagita Pseudo-Dionysius the Areopagite
Pseudocarcharias kamoharai Crocodile shark
Pseudoepigrafy Pseudepigrapha
Pseudogen Pseudogene
pseudohodowla puppy mill
Pseudokolcopłetwe Paracanthopterygii
pseudonauka pseudoscience
pseudonim alias
Pseudotropheus Pseudotropheus
Pseudowektor Pseudovector
PSG Paryż Paris Saint-Germain FC
psi psi
Psianka koralowa Jerusalem cherry
Psianka podłużna Eggplant
Psianka słodkogórz Solanum dulcamara
Psiankowate Solanaceae
Psiankowce Solanales
Psie serce Heart of a Dog
psikus trick
Psilocybe cubensis Psilocybe cubensis
Psina Zinna
psinka pup
Psion PLC Psion
Psioł Psel River
Psiząb Erythronium
Psków Pskov
PSNR Peak signal-to-noise ratio
Psokształtne Caniformia
Psoralen Psoralen
psotnik prankster
Psotniki Psocoptera
psowate Canids
pstry gaudy
Pstry Ogon Spotted Tail
pstrąg trout
Pstrążeniowate Freshwater hatchetfish
psuć weaken
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
Psy Gończe Canes Venatici
psy szczekają, karawana idzie dalej the dogs bark, but the caravan goes on
Psy wojny The Dogs of War
Psyche Psyche
Psychedelic trance Psychedelic trance
psychiatra alienist
psychiatria psychiatry
Psychiatria represyjna Involuntary commitment
Psychiatria represyjna w ZSRR Psikhushka
psychiczny psychic
Psycho Motel Wikipedia
Psychoakustyka Psychoacoustics
Psychoanaliza Psychoanalysis
Psychobilly Psychobilly
Psychodeliczny rock Psychedelic music
Psychodynamika Psychodynamics
Psychohistoria Psychohistory
psycholog psychologist
psychologia psychology
psychologia ekologiczna environmental psychology
Psychologia humanistyczna Humanistic psychology
psychologia kliniczna clinical psychology
Psychologia osobowości Personality psychology
Psychologia poznawcza Cognitive psychology
Psychologia pracy Industrial and organizational psychology
Psychologia religii Psychology of religion
Psychologia rozwoju człowieka Developmental psychology
Psychologia społeczna Social psychology
Psychologia stosowana Applied psychology
Psychologia sądowa Forensic psychology
Psychologia transpersonalna Transpersonal psychology
Psychologia zdrowia Health psychology
Psychologia zorientowana na proces Process Oriented Psychology
psychologiczny psychological
Psychopatia Antisocial personality disorder
psychopatyczny psychopathic
psychopomp psychopomp
Psychosynteza Psychosynthesis
Psychoterapia Psychotherapy
Psychoterapia Gestalt Gestalt therapy
Psychoterapia psychodynamiczna Psychodynamic psychotherapy
psychoza psychosis
Psylofity Psilotales
pszczelarstwo apiculture
pszczelarz apiarist
Pszczolinkowate Andrenidae
pszczoła bee
pszczoła kraińska carniolan honey bee
Pszczoła miodna Western honey bee
Pszczołowate Apidae
pszczoły bee
Pszczoły właściwe Apinae
Pszczoůa Bee
Pszczyna Pszczyna
Pszczółka Maja Maya the Bee
pszenica wheat
pszenica orkisz spelt
pszenica płaskurka emmer
Pszenica twarda Flint wheat
Pszenica zwyczajna Common soft wheat
pszeniczny wheaten
pszeniec cow-wheat
Pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense
pszenny wheat
Pszent Pschent
pszenżyto triticale
pszonak wallflower
Pszonak drobnokwiatowy Erysimum cheiranthoides
Pszów Pszów
Pt PT