Polski Angielski
Powrót tajemniczego blondyna The Return of the Tall Blond Man with One Black Shoe
Powrót z gwiazd Return from the Stars
Powstania pruskie Prussian uprisings
Powstania szkockie Jacobite rising
Powstania tkaczy Canut revolts
Powstania śląskie Silesian Uprisings
powstanie genesis
Powstanie Bar-Kochby Bar Kokhba revolt
Powstanie Bokserów Boxer Rebellion
Powstanie Chmielnickiego Khmelnytsky Uprising
Powstanie Cristero Cristero War
Powstanie ilindeńskie Ilinden-Preobrazhenie Uprising
Powstanie jońskie Ionian Revolt
Powstanie kamizardów Camisard
Powstanie Kosińskiego Kosiński Uprising
Powstanie krakowskie Cracow Uprising
Powstanie kwietniowe April Uprising
Powstanie Lat-Dior Lat-Dior
Powstanie listopadowe November Uprising
Powstanie Mahdiego w Sudanie History of Sudan
Powstanie Maji-Maji Maji Maji Rebellion
Powstanie Mau Mau Mau Mau Uprising
Powstanie na Ukrainie Makhnovshchina
Powstanie Nika Nika riots
Powstanie Satsuma Satsuma Rebellion
Powstanie Spartakusa Third Servile War
Powstanie styczniowe January Uprising
Powstanie słuckie Slutsk defence action
Powstanie tajpingów Taiping Rebellion
Powstanie tambowskie Tambov Rebellion
Powstanie tatarbunarskie Tatarbunary Uprising
Powstanie w getcie warszawskim Warsaw Ghetto Uprising
Powstanie w Kronsztadzie Kronstadt rebellion
powstanie warszawskie Warsaw Uprising
Powstanie wielkanocne Easter Rising
powstanie wielkopolskie Greater Poland Uprising
Powstanie więźniów w Kengirze Kengir uprising
Powstanie węgierskie Hungarian Revolution
Powstanie zabajkalskie Siberian Uprising
Powstanie żółtych turbanów Yellow Turban Rebellion
powstaniec insurgent
Powstawanie galaktyk Galaxy formation and evolution
Powstawanie gwiazd Star formation
powstawać arise
Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka Universal Declaration of Human Rights
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Universal Declaration of Human Rights
Powszechna Konfederacja Pracy Confédération générale du travail
powszechnie generally
powszechny widespread
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Powszechny Związek Pocztowy Universal Postal Union
powszedni ordinary
powtarzanie jest matką wiedzy practice makes perfect
powtarzać repeat
powtarzać klasę flunk a class
Powys Powys
powyżej above
powyższy above
powód plaintiff
powódź flood
Powódź błotna Bog burst
powój bindweed
Powój polny Convolvulus arvensis
powóz carriage
powłoka coating
Powłoka systemowa Command line interpreter
powściągliwość temperance
Poxdorf Poxdorf
Poyang Hu Lake Poyang
poza attitude
Poza prawem Down by Law
poza tym besides
pozagalaktyczny extragalactic
Pozagrobowy Beyond the grave
pozajęzykowy paralinguistic
pozamałżeński adulterous
pozarządowy non-governmental
Pozaukładowe jednostki miary Conversion of units
pozbawiać bereave
pozbawienie deprivation
pozbawić deprive
pozbywanie się odpadów dumping
pozbywać się get rid of
pozbyć się get rid of
pozdrawiać greet
Pozdrowienia z Rosji From Russia with Love
pozdrowienie greeting
pozew claim
Poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit
poziom grade
poziom akustyczny sound pressure level
poziom efektywności efficiency level
Poziom Fermiego Fermi energy
Poziom genetyczny gleby Horizon
Poziom kondensacji wymuszonej Lifted condensation level
poziom krytyczny critical level
Poziom lotu Flight level
poziom morza sea level
poziom ołowiu we krwi lead level in blood
poziom promieniowania background radiation
Poziom swobodnej konwekcji Level of free convection
poziom troficzny trophic level
poziom trudności difficulty level
poziom tła background level
poziom wykształcenia level of education
poziom wód water level
poziom zakwaszenia acidity degree
poziomica spirit level
poziomka wild strawberry
poziomka pospolita wild strawberry
Poziomka twardawa Fragaria viridis
poziomy horizontal
Poziomy transfer genów Horizontal gene transfer
poznanie cognition
poznawać ascertain
poznawczy cognitive
poznać get to know
Poznań Poznań
pozorny ostensible
pozory mylą beauty is only skin deep