Polski Angielski
Poswol Pasvalys
poszczuć sic
poszkodowany victim
poszlaka indication
poszukiwacz seeker
Poszukiwacze zaginionej arki Raiders of the Lost Ark
Poszukiwania filozoficzne Philosophical Investigations
poszukiwania geologiczne exploration
poszukiwanie gazu ziemnego natural gas exploration
poszukiwanie ropy naftowej oil exploration
poszukiwać look for
Poszwa Hood
posąg statue
Posąg Rolanda w Bremie Bremen Roland
Posąg Zeusa w Olimpii Statue of Zeus at Olympia
posępny somber
posłaniec messenger
Posłonek rozesłany Helianthemum nummularium
posłowie epilogue
posługiwać się use
posłuszeństwo obedience
pot sweat
potajemnie secretly
potajemny furtive
potakiwacz yes-man
potas potassium
Potawatomi Potawatomi
potaż potash
potem after
Potencjalnie niebezpieczne asteroidy Potentially hazardous asteroid
potencjalny potential
potencjał recyklingu recycling potential
Potencjał standardowy Standard electrode potential
potencjał zubażania warstwy ozonowej ozone depletion potential
Potentat Ruler
Potential Breakup Song Potential Breakup Song
Potenza Potenza
Pothejnos Pothinus
Poti Poti
Potiomkin Russian battleship Potemkin
potknięcie SNAFU
Potoccy Potocki
potocznie colloquially
potoczny colloquial
potok flood
Potokowość Instruction pipeline
Potomac Potomac River
potomek descendant
potomkowie posterity
potomność posterity
potomstwo offspring
potop deluge
Potosí Potosí
potrafić can
potrawa dish
potrzeba need
potrzeba jest matką wynalazków necessity is the mother of invention
potrzebne źródło citation needed
potrzebny necessary
potrzebny jak wrzód na dupie need something like asshole on elbow
potrzebować need
potrzebuję tłumacza I need an interpreter
potrzeby własne internal load
Potrójnie-Samo Ruch Patriotyczny Three-Self Patriotic Movement
potrójny triple