Polski Angielski
pokrótce briefly
Pokswirusy Poxviridae
Pokucie Pokuttya
pokusa bait
pokuta expiation
pokutować atone
Pokwitanie Puberty
pokwitowanie receipt
Pokéball Poké Ball
Pokémon Pokémon
Pokémon - odcinki List of Pokémon episodes
Pokémon Dash Pokémon Dash
Pokémon Emerald Pokémon Emerald
Pokémon FireRed Pokémon FireRed and LeafGreen
Pokémon FireRed i LeafGreen Pokémon FireRed and LeafGreen
Pokémon Gold i Silver Pokémon Gold and Silver
Pokémon Mini Pokémon mini
Pokémon Red i Blue Pokémon Red and Blue
Pokémon Ruby i Sapphire Pokémon Ruby and Sapphire
Pokémon Yellow Pokémon Yellow
pokój peace
Pokój cieszyński Treaty of Teschen
pokój dwuosobowy double room
pokój gościnny living room
pokój jednoosobowy single room
Pokój Kalliasa Peace of Callias
Pokój królewski Peace of Antalcidas
Pokój melneński Treaty of Melno
Pokój pirenejski Treaty of the Pyrenees
Pokój Teraz Peace Now
Pokój toruński Peace of Toruń
Pokój w Amiens Treaty of Amiens
Pokój w Budziszynie Peace of Bautzen
Pokój w Campo Formio Treaty of Campo Formio
Pokój w Cateau-Cambrésis Habsburg-Valois War
Pokój w Hubertusburgu Treaty of Hubertusburg
Pokój w Jassach Treaty of Jassy
Pokój w Kardis Treaty of Cardis
Pokój w Karłowicach Treaty of Karlowitz
Pokój w Kopenhadze Treaty of Copenhagen
Pokój w Lunéville Treaty of Lunéville
Pokój w Nystad Treaty of Nystad
Pokój w Polanowie Treaty of Polyanovka
Pokój w Preszburgu Peace of Pressburg
Pokój w Rastatt Treaty of Rastatt
Pokój w San Stefano Treaty of San Stefano
Pokój w Schönbrunn Treaty of Schönbrunn
Pokój w Szczecinie Treaty of Stettin
Pokój w Tylży Treaties of Tilsit
Pokój wersalski Treaty of Paris
Pokój z widokiem A Room with a View
pokątny clandestine
pokład layer
Pokład statku Bridge
Pokłon Trzech Króli Adoration of the Magi
Pol Pot Pol Pot
Pola Gladden Gladden Fields
Pola śmierci The Killing Fields
Polak Pole
Polakant Polacanthus
polana glade
Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój
Polanie Polans
polano log
Polanów Polanów
Polar Music Prize Polar Music Prize
Polarne chmury stratosferyczne Polar stratospheric cloud
Polarografia Voltammetry
Polaroid Corporation Polaroid Corporation
Polaron Polaron
Polarymetr Polarimetry
Polaryzacja grupowa Group polarization
polder polder
pole patch
Pole bitowe Bit field
pole bitwy battlefield
Pole elektromagnetyczne Electromagnetic fields
Pole elektrostatyczne Electric field
pole elektryczne electric field
Pole fizyczne Field
Pole Higgsa Higgs mechanism
Pole magnetyczne Magnetic field
Pole Marsowe Campus Martius
Pole morfogenetyczne Morphogenetic field
pole prądu flow field
Pole pszenicy z krukami Wheat Field with Crows
polecać order
Polecenia systemu operacyjnego Unix List of Unix utilities
polecenie command
polecony recorded delivery
polegać trust
polegać na rely
polerować refine
Polesie Polesia
Polesk Polessk
Poleszucy Poleszuk
polewaczka can
Polewskoj Polevskoy
Poli Polyvinyl chloride
Poliacetylen Polyacetylene
Poliaddycja Addition polymer
Poliadenylacja Polyadenylation
Poliakovce Poliakovce
Poliakrylamid Polyacrylamide
Poliakrylonitryl Polyacrylonitrile
Poliaminy Polyamine
poliandria polyandry
Polianilina Polyaniline
Polibazyt Polybasite
Polibiusz Polybius
Polibutadien Polybutadiene
polichlorek winylu polyvinyl chloride
polichlorodibenzo-p-dioksyna polychlordibenzo-p-dioxin
policja police
policja myśli thought police
Policjanci z Miami Miami Vice
policjant police officer
Policjant zginął na boisku we Włoszech Policeman killed in football-related violence in Italy
policjantka policewoman
policzek cheek
Polideukes Polydeuces
Polidor Polydorus
Polidyspersyjność Polydispersity index
Polieter Polyether
Polietylen Polyethylene
Poliez-le-Grand Poliez-le-Grand
Poliez-Pittet Poliez-Pittet
Polifem Polyphemus
Polifiletyzm Polyphyly
poligamia polygamy
Poligiros Polygyros
Poliglikolid Polyglycolide
poliglota polyglot
Polignot Polygnotus
poligon range