Polski Angielski
piątka five
piąty fifth
Piąty Elefant The Fifth Elephant
Piąty element The Fifth Element
Piąty rząd Helmuta Kohla Cabinet Kohl V
pić drink
pić jak szewc drink like a fish
Pićkna Deciding game
Pićădziesiŕt Fitty
pięciobój pentathlon
pięciochlorofenol pentachlorophenol
pięciodrzwiowy five-door
Pięcioksiąg Pentateuch
Pięcioksiąg konfucjański Five Classics
pięciokąt pentagon
pięciolecie five years
pięciomasztowiec five-masted ship
pięciomasztowy five-masted
pięcioraki fivefold
Pięciornik Potentilla
Pięciornik gęsi Argentina anserina
Pięciornik krzewiasty Shrubby Cinquefoil
Pięciornik rozłogowy Creeping Cinquefoil
Pięciu dobrych cesarzy Five Good Emperors
piędź span
Piękniczkowate Poeciliidae
pięknie beautifully
piękniś cutie
piękno beauty
Piękno matematyki Mathematical beauty
Pięknoróg szydłowaty Calocera cornea
piękność beauty
piękny beautiful
Piękny bokser Beautiful Boxer
Piękny umysł A Beautiful Mind
pięta heel
pięta Achillesa Achilles heel
piętka backheel
Piętnastokąt Pentadecagon
piętnastoletni fifteen-year-old
piętnaście fifteen
piętnaścioro fifteen
piętro floor
piętrowy double-decker bus
pięć five
Pięć Cywilizowanych Narodów Five Civilized Tribes
Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw Five Dynasties and Ten Kingdoms Period
Pięć filarów islamu Five Pillars of Islam
Pięć małych świnek Five Little Pigs
Pięć pestek pomarańczy The Five Orange Pips
Pięć praw Ranganathana Five laws of library science
Pięć tygodni w balonie Five Weeks in a Balloon
pięć tysięcy five thousand
pięćdziesiąt fifty
pięćdziesiąt cztery fifty-four
pięćdziesiąt dwa fifty-two
pięćdziesiąt dziewięć fifty-nine
pięćdziesiąt jeden fifty-one
pięćdziesiąt osiem fifty-eight
pięćdziesiąt pięć fifty-five
pięćdziesiąt siedem fifty-seven
pięćdziesiąt sześć fifty-six
pięćdziesiąt trzy fifty-three