Polski Angielski
instrument instrument
Instrument dęty Wind instrument
Instrument dęty drewniany Wood
instrument ekonomiczny economic instrument
instrument finansowy financial instrument
Instrument klawiszowy Keyboard
instrument muzyczny instrument
Instrument perkusyjny Percussion instrument
instrument polityczny policy instrument
instrument polityki środowiskowej environmental policy instrument
instrument strunowy stringed instrument
instrument zarządzania gospodarczego economic management instrument
instrumentariuszka scrub nurse
Instrumenty pochodne Derivative
instynktowny instinctive
instytucja institution
instytucja edukacyjna educational institution
instytucja kulturalna cultural facility
instytucja użyteczności publicznej public institution
instytucja zajmująca się ochroną przyrody nature conservation organisation
instytucjonalizacja institutionalisation
instytut institute
Instytut Badań Ciężkich Jonów w Wixhausen Gesellschaft für Schwerionenforschung
Instytut Badań Społecznych Institute for Social Research
Instytut Butantan Instituto Butantan
Instytut Camõesa Instituto Camões
Instytut Cervantesa Instituto Cervantes
Instytut Chrystusa Króla Institute of Christ the King Sovereign Priest
Instytut Dobrego Pasterza Institute of the Good Shepherd
Instytut Estoński Estonian Institute
Instytut Gallupa The Gallup Organization
Instytut Języka Czeskiego Czech Language Institute
Instytut Karolinska Karolinska Institutet
Instytut Konfucjusza Confucius Institute
Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics
Instytut Nauki Weizmanna Weizmann Institute of Science
Instytut Oceanografii imienia Scripps Scripps Institution of Oceanography
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Institute of National Remembrance
Instytut Pasteura Pasteur Institute
Instytut Prawa Międzynarodowego Institut de Droit International
Instytut Roslin Roslin Institute
Instytut Santa Fe Santa Fe Institute
Instytut Schillera Schiller Institute
Instytut Stiekłowa Steklov Institute of Mathematics
Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem European Union Institute for Security Studies
Instytut Warburga Warburg Institute
Instytuty świeckie Secular institute
Insubrowie Insubres
Insula Insulae
insulina insulin
Insulinooporność Insulin resistance
Insulinopodobny czynnik wzrostu Insulin-like growth factor
Insurekcja kościuszkowska Kościuszko Uprising
Insurekcja warszawska Warsaw Uprising
Insziri Inchiri
Inta Inta
Integer overflow Integer overflow
integracja integration
Integracja społeczna Social integration
Integralizm Integralism
integralny integral
Integrated Services Integrated services
Integrated Taxonomic Information System Integrated Taxonomic Information System
Integrated Truss Structure Integrated Truss Structure
Integryny Integrin
Intel Intel Corporation
Intel Core Intel Core
Intel Core Microarchitecture Intel Core
Intel GMA Intel GMA
Intel XScale XScale
Intel-Action Intel-Action
intelektualista thinker
intelektualny intellectual
inteligencja intelligence
Inteligencja społeczna Social intelligence
Inteligentny agent Intelligent agent
Intelligence Community United States Intelligence Community
Intellipedia Intellipedia
intencja intention
Intendenci we Francji Business officer
intensywna hodowla zwierząt intensive animal husbandry
intensywna terapia intensive care
intensywne uprawa i hodowla zwierząt agriculture and cattle industry
intensywnie intensely
intensywność intensity
intensywny intensive
Inter Bratysława FK Inter Bratislava
Inter Zaprešić NK Inter Zaprešić
Interactive Fiction Interactive fiction
Interactive Voice Response Interactive voice response
Interahamwe Interahamwe
interakcja interaction
Interakcja człowiek-komputer Human-computer interaction
Interakcja społeczna Social interaction
Interakcjonizm symboliczny Symbolic interactionism
interaktywny interactive
Interas-AE Wisaginia Interas-AE Visaginas
InterBase SQL InterBase
INTERCAL INTERCAL
Intercity-Express InterCityExpress
InterCityExpress InterCityExpress
Intercrosse Intercrosse
intercyza marriage articles
interdyscyplinarny interdisciplinary
interes interest
interesować interest
interesujący interesting
Interface Definition Language Interface description language
Interfax Interfax
interfejs interface
Interfejs graficzny Graphical user interface
Interfejs tekstowy Text user interface
interfejs użytkownika user interface
Interferencja Interference
Interferencja RNA RNA interference
Interferometr Macha-Zehndera Mach-Zehnder interferometer
Interferometr Michelsona Michelson interferometer
Interferometr Sagnaca Sagnac effect
Interferometria wielkobazowa Very Long Baseline Interferometry
Interflug Interflug
interglacjał interglacial
Interglacjał eemski Eemian interglacial
Intergovernmental Panel on Climate Change Intergovernmental Panel on Climate Change
Interior Interior
interkalibracja laboratoriów interlaboratory comparison
Interkosmos Intercosmos
interkreatywność intercreative
Interlaken Interlaken
interlingua Interlingua
Interlingwistyka Interlinguistics
interlokutor interlocutor
Internacia Esperanto-Muzeo Department of Planned Languages and Esperanto Museum
Internacional Porto Alegre Sport Club Internacional
Internal Revenue Service Internal Revenue Service
internalizacja kosztów zewnętrznych internalisation of external costs
International Amateur Radio Union International Amateur Radio Union
International Association of Athletics Federations International Association of Athletics Federations
International Auxiliary Language Association International Auxiliary Language Association
International Boxing Federation International Boxing Federation
International Color Consortium International Color Consortium
International Cricket Council International Cricket Council
International DeeJay Gigolo Records International DeeJay Gigolo Records
International English Language Testing System IELTS
International Football Association Board International Football Association Board
International GNSS Service Global Navigation Satellite System
International Hockey League International Hockey League
International Motorsports Hall of Fame International Motorsports Hall of Fame
International Nonproprietary Name International Nonproprietary Name
International Nuclear Event Scale International Nuclear Event Scale
International Organization for Standardization International Organization for Standardization
International Phonetic Association International Phonetic Association
International Police Association International Police Association
International Standard Audiovisual Number International Standard Audiovisual Number
International Standard Book Number International Standard Book Number
International Standard Serial Number International Standard Serial Number
International Taekwon-Do Federation International Taekwondo Federation
International Tennis Federation International Tennis Federation
Internationalized Resource Identifier Internationalized Resource Identifier
internauta internaut
Internazionali Femminili di Tennis di Palermo Internazionali Femminili di Palermo
internet Internet
Internet Architecture Board Internet Architecture Board
Internet Archive Internet Archive
Internet Assigned Numbers Authority Internet Assigned Numbers Authority
Internet Exchange Point Internet Exchange Point
Internet Explorer Internet Explorer
internet kablowy cable internet
Internet międzyplanetarny Interplanetary Internet
Internet Protocol Television IPTV
Internet Research Task Force Internet Research Task Force
Internet Service Provider Internet service provider
Internet Society Internet Society
internetowy internet
internetowy system obsługi internet search service
Interneuron Interneuron
Internowanie ukraińskich obywateli Kanady Ukrainian Canadian internment
internować intern
Interpol Interpol
interpolacja interpolation
Interpolacja funkcjami sklejanymi Spline interpolation
interpretacja interpretation
Interpretacja kopenhaska Copenhagen interpretation
Interpreter Interpreter
interpretować interpret
Interpunkcja Punctuation
InterRail Inter Rail
Interrex Interrex
interrogacja interrogation
interseksualizm intersexuality
Interstate Highway System Interstate Highway System
Intertekstualność Intertextuality
Interwał Gap
interwencja intervention
interwencja na lądzie stałym intervention on land
Interwencja NATO w Afganistanie War in Afghanistan
interwencja w krajobraz przyrodniczy intervention in nature and landscape
interwencjonizm interventionism
interwenient intervener
Interwiki InterWiki
Interwizja Intervision
Inti-Illimani Inti-Illimani
intifada intifada
Into The Labyrinth Into the Labyrinth
intonacja intonation
intonować intone
Intragna Intragna
intramarginalny intramarginal
Intranet Intranet
intratny lucrative
introdukcja introduction
introdukcja gatunków roślin introduction of plant species
introdukcja gatunków zwierząt introduction of animal species
introligator bookbinder
introligatornia bindery
Intron Intervening sequence
introspekcja introspection
Introwersja i ekstrawersja Extraversion and introversion
Intrusion Prevention System Intrusion-prevention system
Intruzja Plutonite