Polski Angielski
infiltracja infiltration
Infineon Infineon Technologies
infinitezymalny infinitesimal
Infinity engine Infinity Engine
Infinity on High Infinity on High
inflacja inflation
Inflacja kosmologiczna Cosmic inflation
Inflanty Livonia
influenca influenza
Infoanarchizm Infoanarchism
informacja information
informacja bibliograficzna bibliographic information
informacja dotycząca ustawodawstwa legislative information
informacja genetyczna genetic information
informacja geograficzna geo-referenced information
Informacja kwantowa Quantum information
informacja lokalna indigenous knowledge
informacja o produktach product information
informacja o środowisku environmental information
informacja powszechnie dostępna public information
informacja prewencyjna preventive information
informacja referencyjna referral information
informacja turystyczna tourist office
informacje dla konsumenta consumer information
Information Management System IBM Information Management System
informatyk computer scientist
informatyka informatics
Informatyka kwantowa Quantum information science
Informatyka śledcza Computer forensics
Informix IBM Informix
informować inform
InfoSeek Infoseek
Infradźwięki Infrasonic vibration
infrastruktura infrastructure
infrastruktura informacyjna information infrastructure
infrastruktura turystyczna camping site
infrastruktura związana z ochroną zdrowia health facility
Infuzja dożylna Intravenous therapy
ING Group ING Group
Inga Abitowa Inga Abitova
Inga Babakowa Inha Babakova
Ingalls Shipbuilding Ingalls Shipbuilding
Inge I Garbaty Inge I of Norway
Inge II Młodszy Inge the Younger
Ingeborg Princess Ingeborg of Denmark
Ingeborg Bachmann Ingeborg Bachmann
Ingegerda Szwedzka Ingigerd Olofsdotter
Ingelfingen Ingelfingen
Ingelheim Ingelheim am Rhein
Ingemar Stenmark Ingemar Stenmark
Ingenried Ingenried
Ingenuus Ingenuus
Inger Nilsson Inger Nilsson
ingerencja interference
ingerencja w proces reprodukcji reproductive manipulation
Ingersheim Ingersheim
Ingmar Bergman Ingmar Bergman
Ingoldingen Ingoldingen
Ingolf Arnarson Ingólfur Arnarson
Ingolstadt Ingolstadt
ingrediencja ingredient
Ingria Ingria
Ingrid Aleksandra Princess Ingrid Alexandra of Norway
Ingrid Bergman Ingrid Bergman
Ingrid Bernadotte Ingrid of Sweden
Ingrid Betancourt Íngrid Betancourt
Ingrid van Houten-Groeneveld Ingrid van Houten-Groeneveld
Ingryda Ingrid
Inguski Obwód Autonomiczny Ingush Autonomous Oblast
Ingusze Ingush people
Inguszetia Ingushetia
Inguł Inhul
Ingvar Carlsson Ingvar Carlsson
Ingvar Kamprad Ingvar Kamprad
Inhambane Inhambane Province
inherentny inherent
Inhibina Inhibin
inhibitor inhibitor
inhibitor korozji corrosion inhibitor
Inhibitory konwertazy angiotensyny ACE inhibitor
Inhibitory pompy protonowej Proton pump inhibitor
INI INI file
Inia Boto
inicjacja initiation
inicjalizować initialise
Inicjatywa DHARMA Dharma Initiative
Inicjatywa dla Katalonii - Zieloni Initiative for Catalonia Greens
Inicjatywa genewska Geneva Accord
Inicjatywa Obrony Strategicznej Strategic Defense Initiative
inicjatywa obywatelska citizen initiative
Inicjatywa Środkowoeuropejska Central European Initiative
Inicjał Head letter
Iniemamocni The Incredibles
Inigo Arista Íñigo I of Pamplona
Inigo Jones Inigo Jones
Inisheer Inisheer
Inishmaan Inishmaan
Inishmore Inishmore
Initng Initng
Inkowie Inca Empire
inkrementacja increment
inkryminować incriminate
Inkubator Hatching tray
inkunabuł incunabulum
Inkwizycja Inquisition
Inland Empire Inland Empire
Inmarsat International Mobile Satellite Organization
Inn Inn River
inna other
Inna Rosja The Other Russia
inne other
Innere Stadt Innere Stadt
Innerferrera Innerferrera
Innernzell Innernzell
Inning am Ammersee Inning am Ammersee
Inning am Holz Inning am Holz
Innocenti Innocenti
Innocenty Pope Innocent
Innocenty Gizel Innokentiy Gizel
Innocenty I Pope Innocent I
Innocenty II Pope Innocent II
Innocenty IV Pope Innocent IV
Innocenty IX Pope Innocent IX
Innocenty V Pope Innocent V
Innocenty VI Pope Innocent VI
Innocenty VII Pope Innocent VII
Innocenty VIII Pope Innocent VIII
Innocenty X Pope Innocent X
Innocenty XI Pope Innocent XI
Innocenty XII Pope Innocent XII
Innocenty XIII Pope Innocent XIII
Innocenty z Alaski Innocent of Alaska
Innowacja Innovation
Innsbruck Innsbruck
Innsmouth Innsmouth
Innuici Innu
inny different
innymi słowy in other words
inochód pace
Inostrancewia Inostrancevia
Inowirusy Inoviridae
Inowrocław Inowrocław
Inozyna Inosine
Input Method Editor Input method editor
Inquisition Symphony Inquisition Symphony
INRI INRI
INS INS
inscenizacja staging
INSEAD INSEAD
insekt bug
Insektycyd Insecticide
Insektycydy Insecticide
Insercja Genetic insertion
Insingen Insingen
Inskrypcja Epigraphy
Inskrypcja z Behistun Behistun Inscription
Insolacja Hours of sunshine
Inspektor Gadżet Inspector Gadget
Inspektor Japp Chief Inspector Japp
Inspektor starszy Government inspector
inspirator inspirer
Instalacja Plant
instalacja cieplna thermal equipment
instalacja ciśnieniowa pressure equipment
instalacje do odsalania desalination plant
instalacje niebezpieczne dangerous installation
instalacje przemysłowe industrial installation
instalacje zwiększonego ryzyka major risk installation
instalować install
Instancja Court
Institut Catholique Institut Catholique de Paris
Institut de France Institut de France
Institut National de la Statistique et des Études Économiques INSEE
Institut national des Langues et Civilisations orientales Institut national des langues et civilisations orientales
Institute for Advanced Study Institute for Advanced Study
Institute for Scientific Information Institute for Scientific Information
Institute of Electrical and Electronics Engineers Institute of Electrical and Electronics Engineers
Institutio religionis christianae Institutes of the Christian Religion
Instituto Córdoba Instituto Atlético Central Córdoba
Instruction Level Parallelism Instruction level parallelism
instrukcja statement
instrukcja administracyjna administrative instructions
Instrukcja blokowa Statement block
Instrukcja obsůugi User guide
Instrukcja wyjścia Return statement
instrukcji walkthrough
instruktor instructor