Polski Angielski
Dytryk Dietrich of Haldensleben
dywan rug
Dywan Sierpińskiego Sierpinski carpet
dywanik area rug
dywergencja divergence
dywersyfikacja diversification
dywiz hyphen
Dywizja Division
Dyzostoza żuchwowo-twarzowa Treacher Collins syndrome
Dyýur Common inn stay
Dzbanecznik Nepenthes
Dzbanecznik beczułkowaty Nepenthes ampullaria
Dzbanecznik owłosiony Nepenthes villosa
Dzbanecznik znad jeziora Toba Nepenthes tobaica
Dzeta Zeta
dziad beggar
dziadek dummy
dziadek do orzechów nutcracker
Dziadek Mróz Santa Claus
dziadek ojczysty paternal grandfather
dziadek po mieczu paternal grandfather
dziadkowie grandparents
dziadziuś grandpa
dziać happen
dziać się happen
dział section
Działa Cannon
Działa Nawarony The Guns of Navarone
działacz activist
działalnośc przemysłowa industrial activity
działalność activity
działalność człowieka anthropic activity
działalność gospodarcza business activity
działalność gospodarcza na lądzie land-based activity
działalność instytucjonalna institutional activity
działalność komercyjna i zarobkowa business
działalność produkcyjna manufacturing activity
działalność ubezpieczeniowa insurance business
działania porządkowe po klęskach żywiołowych disaster cleanup operation
działania poza określonym terenem off-site
działania wojskowe military activities
działania zmierzające do zachowania pokoju peacekeeping
działanie activity
Działanie społeczne Social actions
działać act
działać jak płachta na byka be like a red rag to a bull
działać na nerwy get on someone's nerves
Działdowo Działdowo
działka lot
działka kielicha sepal
Działko ADEN ADEN cannon
Działko DEFA DEFA cannon
Działko SzWAK ShVAK cannon
działo gun
Działo Gaussa Coilgun
Działo kinetyczne Railgun
Działo kolejowe Railway gun
Działo pancerne Assault gun
Działo samobieżne Self-propelled artillery
Działoszyce Działoszyce
Działoszyn Działoszyn
Dziaů Share
Dziaůanie Share
dzicz wilderness
dziczyzna venison
dzida spear
Dzieci Húrina The Children of Húrin
Dzieci Indygo Indigo children
Dzieci kapitana Granta In Search of the Castaways
Dzieci triady Hard Boiled
Dzieci Umysłu Children of the Mind
Dzieci z Bullerbyn The Six Bullerby Children
Dzieci-żołnierze Military use of children