Polski Angielski
doskonale perfectly
Doskonała próżnia A Perfect Vacuum
Doskonałokostne Teleostei
Doskonałość statku powietrznego Glide ratio
doskonały perfect
Doskonaůy Apple
Dosquebradas Dosquebradas
Dossenheim Dossenheim
dossier dossier
Dosso Dossi Dosso Dossi
Dost Mohammad Chan Dost Mohammad Khan
dostarczanie energii elektrycznej electric power supply
dostarczanie wody do picia drinking water supply
Dostarczaă Cater for
dostarczać deliver
dostateczne zaopatrzenie w artykuły żywnościowe adequate food supply
dostatecznie sufficiently
dostateczny sufficient
dostatek affluence
dostawa delivery
dostawa gazu gas supply
dostawać get
dostawca energii elektrycznej electricity company
dostawca usług internetowych internet service provider
dostawczak van
dostawy publiczne public procurement
dostać cykora get the wind up
Dostojka pandora Cardinal
dostojnik dignitary
dostojny dignified
dostrzec discern
dostrzegać discern
dostęp approach
dostęp do dokumentów administarcyjnych access to administrative documents
dostęp do dóbr kultury access to culture
dostęp do informacji access to information
Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej Local loop unbundling
dostęp do sprawiedliwości access to the courts
Dostępność Web accessibility
dostępny approachable
dostępować obtain
dosłownie verbatim
dosłowny virtual
dotacja donation
dotacje na rzecz środowiska environmental subsidy
dotkliwie severely
dotkliwy acute
dotknąć touch
Dotriakontan Dotriacontane
Dotternhausen Dotternhausen
Dottore Doctor
dotychczas as yet
dotyczyć deal with
dotyk touch
Dotyk anioła Touched by an Angel
Dotyk przeznaczenia The Gift
Dotykaă Tap
dotykać touch
dotykowy tactile
dotąd hitherto
Douai Douai
Double Star Double Star Mission
Double The Trouble Double the Trouble
Double-double Double-double
Doubs Doubs
Douce II Prowansalska Douce II of Provence
Douglas Adams Douglas Adams
Douglas Aircraft Company Douglas Aircraft Company
Douglas Engelbart Douglas Engelbart
Douglas Fairbanks Douglas Fairbanks
Douglas Haig Pergamino Club Atlético Douglas Haig
Douglas Hofstadter Douglas Hofstadter
Douglas Hyde Douglas Hyde
Douglas MacArthur Douglas MacArthur
Douglas North Douglass North
Douglas SBD Dauntless SBD Dauntless