Polski Angielski
bezdech apnoea
bezdeszczowy rainless
bezdomny homeless
bezduszny soulless
bezdyskusyjnie unarguably
bezdzietny childless
bezdźwięczny voiceless
bezgorączkowy free from fever
bezgraniczny limitless
Bezgrzebieniowce Ratite
bezgrzeszny sinless
Bezgłowy kurczak Mike Mike the Headless Chicken
bezinteresowny altruistic
Bezkarnie Without penalty
bezkofeinowy decaffeinated
bezkompromisowy uncompromising
Bezkresne Imperium Infinite Empire
bezkrytyczny uncritical
bezkręgowce invertebrate
bezlitosny ruthless
Bezlotek Penguin
bezludny uninhabited
bezmiar vastness
bezmocz anuria
bezmyślnie thoughtlessly
bezmózg airhead
beznadzieja desperation
beznadziejnie hopelessly
beznadziejność hopelessness
beznadziejny hopeless
beznamiętność indifference
beznamiętny insensible
bezokolicznik infinitive
Bezons Bezons
Bezonvaux Bezonvaux
bezosobowo impersonally
bezosobowy impersonal
bezowocny vain
bezołowiowy unleaded
bezpardonowo ruthlessly
bezpestkowy seedless
bezpieczeństwo security
bezpieczeństwo biologiczne biosafety
bezpieczeństwo ekologiczne environmental security
bezpieczeństwo jądrowe nuclear safety
bezpieczeństwo międzynarodowe international safety
bezpieczeństwo powietrzne air safety
bezpieczeństwo pracy occupational safety
bezpieczeństwo przemysłowe industrial safety
bezpieczeństwo publiczne civil safety
bezpieczeństwo reaktorów reactor safety
bezpiecznie safely
bezpiecznik fuse
bezpieczny safe
Bezpopowcy Bespopovtsy
Bezpostaciowy Amphorous
bezpośredni explicit
Bezpośrednia synteza cyfrowa Direct digital synthesis
bezpośrednie źródło ścieków direct discharger
bezpośrednio directly
bezpośredniość straightforwardness
bezprawie wrongful act
bezprawny unlawful
bezpretensjonalny unassuming
Bezprym Bezprym
bezprzewodowe połączenie internetowe Wi-Fi
bezprzewodowy wireless
bezpłatny free
Bezpłetwiec Magpie-goose
Bezpłytkowce Aplacophora
bezradność helplessness
bezrobocie unemployment
bezrobotny jobless
bezrękawnik tank top