Dla szukanego pojęcia Ocean Atlantycki znaleziono jeden wynik
Idź do
PLPolskiBGBułgarski
Ocean Atlantycki{m} Атлантически океан{m}(Atlantíčeski okeán)

PLBGTłumaczenia słowa ocean

PLSynonimy dla ocean atlantyckiBGTłumaczenia
Atlantyk[jeden z oceanów Ziemi]mАтлантик